Colt CZ: Vyšší počet akcií po výplatě akciové dividendy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Colt CZ oznámila, že vzhledem k výplatě části dividendy ve formě nových akcií se k 20. září zvýšil celkový počet akcií firmy o 322 tis. kusů na 34,467 mil. Navýšení představuje růst počtu akcií o cca 0,9 %. Vzhledem k tomu, že si akciovou dividendu nechal vyplatit největší akcionář Česká zbrojovka Partners SE, vzrostl jeho podíl o tři desetiny proc. bodu na 76,2 %. Podíl free floatu (volně obchodovaných akcií) mírně klesl z 24,1 na 23,8 %. Zprávu považujeme za neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.