Pilulka: Hluboká ztráta v r. 2023, ale 1Q naznačuje obrat v ziskovosti

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Pilulka Lékárny oznámila, že v r. 2023 dosáhla tržeb 2,14 mld. Kč, což znamená pokles o 13 % oproti r. 2022. Důvodem poklesu bylo rozvázání obchodních vztahů s poskytovateli zaměstnaneckých benefitů a omezení málo ziskových aktivit. To zahrnuje odchod z maďarského, rumunského a následně i rakouského trhu a limitování skupiny pouze na Česko a Slovensko. V rámci opuštění těchto trhů a významné reorganizace provozu společnost propustila k 31.3. 2024 zhruba třetinu (konkrétně 123) zaměstnanců oproti stavu ke konci r. 2022. Zisk před odpisy EBITDA loni dosáhl -71,3 mil. Kč, přičemž na ztrátě se významně podílely právě náklady na reorganizaci včetně výplaty odstupného propuštěným zaměstnancům. Pilulka zároveň uvedla, že v 1Q24 tržeb klesly o 27,4 % r/r na 423 mil. Kč, kde se ještě více projevil exit ze zahraničních trhů. Nicméně zisk EBITDA se vlivem reorganizace zlepšil z -17,8 mil. Kč loni na +6,2 mil. Kč letos v 1Q. Zprávu Pilulky hodnotíme mírně pozitivně díky náznaku, že provedená reorganizace již začíná mít pozitivní vliv na provozní ziskovost.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.