KKCG: Emise dluhopisů s kupónem 7,75 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Skupina KKCG prostřednictvím dceřiné společnosti KKCG Financing a.s. zahájila úpis 5letých korunových dluhopisů. Dluhopisy mají nominál 10 tis. Kč a nesou fixní úrok 7,75 % p.a. vyplácený čtvrtletně. Objem emise je 5 mld. Kč s možností navýšení až na maximálně 10 mld. Kč. Datum emise je 17. 7. 2024. Dluhopisy jsou zajištěny akciemi loterijní společnosti Allwyn AG, která je nejvýznamnějším aktivem skupiny KKCG. Dluhopisy se budou obchodovat na regulovaném trhu pražské burzy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.