Makro: Ceny průmyslových výrobců meziročně poklesly

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
V lednu došlo mezi výrobci k řadě úprav ceníků, ale celkově zůstal vývoj cen utlumený. Index cen průmyslových výrobců (index PPI) v lednu meziměsíčně vzrostl o 2,5 % m/m (-0,5 % v prosinci), hlavně kvůli nárůstu cen elektřiny a zemního plynu. Meziročně byly ceny v průmyslu nižší o 1,8 % r/r (+1,4 % r/r v prosinci), což je první meziroční pokles cen od listopadu 2020. Na úrovni jádrové inflace (index bez cen energií) ceny vzrostly o 0,6 % m/m a meziročně byly nižší o 1,7 % r/r (-0,6 % v prosinci).

U cen zemědělských výrobců došlo k prohloubení propadu na -19,8 % r/r (-19,0 % v prosinci, -16,2 % v listopadu), což je indikace dalšího poklesu cen potravin v první polovině letošního roku.

Data naznačují, že slabá poptávka a globální vývoj cen komodit dál tlumí inflační tlaky v ekonomice. K odeznívání inflace dochází již i u cen služeb a stavebních prací, které rostou tempem 2-5 % r/r.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.