Třetí den poklesu na burze, menší emise ale ve středu zájmu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Třetí negativní obchodní den na evropských akciích, třetí červený den také na pražské burze. Na ztrátě indexu PX (-0,5 % d/d) se podílely všechny emise z hlavního segmentu až na TMR, kde ale neproběhl žádný obchod. V propadu pokračoval za nižšího objemu ČEZ, který se podíval pod 960 Kč, aby den zakončil na ceně 962,6 Kč (-0,7 % d/d). Komerční banka, která zaznamenala největší objem obchodů, uzavřela -0,2 % na ceně 667 Kč. Zelenější pole bylo vidět na trhu start, kde rostly emise EMAN (+3,9 %), Gevorkyan (+1,7 %), Hardwario (+0,8 %) a Karo leather (+1,2 %). I při středě se na trhu udržel výrazně podprůměrný objem obchodů s 265 mil. Kč.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.