Energo-Pro: EBITDA za minulý rok vzrostla o 5 % r/r

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Skupina Energo-Pro, zveřejnila finanční výsledky za minulý rok. Celkové konsolidované tržby klesly meziročně o 26 % na 1 269 mil. EUR, provozní zisk EBITDA pak byl vyšší o 5 % r/r na úrovni 323 mil. EUR. Za poklesem tržeb je především nižší cena prodávané elektřiny v některých zemích, k růstu EBITDA pak přispěl především segment distribuce a prodeje elektřiny. Celkový dluh společnosti vzrostl na 1 014 mil. EUR (716 mil. na konci roku 2022), za čímž je především emise dluhopisů na financování akvizice společnosti Xeal, která provozuje vodní elektrárny ve Španělsku. Poměr čistého dluhu k EBITDA pak byl na úrovni 2,8x. Z pohledu emitovaných dluhopisů hodnotíme výsledky neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.