Philip Morris ČR: Nárůst obchodu s nelegálními cigaretami na českém trhu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

William se jako junior analytik zaměřuje na rozbor akcií a dluhopisů. Jeho hlavním úkolem je dodat klientům banky maximálně přesné informace a analýzy.Z nedávného průzkumu společnosti Empty Pack Survey vyplynulo, že v posledních letech výrazně vzrostl nelegální obchod s cigaretami v Evropě, kdy každá 5-6. cigareta v České republice může být nelegální, a to buď dovezena z jiných zemí bez patřičného kolku, nebo přímo nelegálně vyrobená. Tyto cigarety jsou nejčastěji dováženy z Polska (originální výroby, avšak bez kolku pro konkrétní zemi dovozu) nebo ze zemí východní Evropy a z Balkánu (většinou nelegálně vyrobené cigarety). V tuzemsku se může jednat až o jednu pětinu trhu, což přestavuje přibližně 10miliardovou roční ztrátu na spotřební dani, přičemž minulý rok byly v ČR odhaleny 4 větší nelegální výrobny cigaret. Důvodem nelegálního obchodu je hlavně zvýšení cen cigaret, které nutí spotřebitele přecházet na tyto varianty. Nelegální obchod s cigaretami je negativní zprávou pro Philip Morris ČR, neboť může vést k snižování prodaného objemu cigaret na českém a slovenském území, což může mít dopad na výši tržeb, respektive zisk společnosti. Zprávu hodnotíme mírně negativně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.