ČEZ: Čísla výrazně nad odhady, výhled potvrzen

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
ČEZ dnes ráno oznámil výsledky za první kvartál tohoto roku. EBITDA na úrovni 40,3 mld. Kč (+24 % r/r) výrazně překonala konsensus trhu i naše projekce. Za růstem EBITDA je především absence odvodů z nadměrných tržeb (10,3 mld. Kč v 1Q 2023) a lepší výsledek segmentu Prodeje. Očištěný čistý zisk na úrovni 13,6 mld. Kč (+25 %) pak byl také výrazně nad odhady. Do čistého zisku se opět výrazně promítla daň z mimořádných zisků, když efektivní daňová sazba byla přibližně 53 %.

Management potvrdil celoroční výhled, který počítá s EBITDA v rozmezí 115 – 120 mld. Kč a očištěným čistým ziskem 25 – 30 mld. Kč, a to i přesto, že zvýšil očekávaný odvod daně z mimořádných zisků na 25 – 32 mld. Kč (doposud 20 – 30 mld. Kč). Předpokladem pro tento výhled je očekávaná realizovaná cena elektřiny v tomto roce v rozmezí 130 – 135 EUR/MWh (126 EUR v minulém roce).

Na příští rok měl ČEZ ke konci 1Q předprodáno 65 % očekávané výroby s průměrnou realizovanou cenou 122 EUR za MWh, pro rok 2026 pak 35 % s průměrnou cenou 100 EUR.

Čistý dluh společnosti byl na úrovni 126,5 mld. Kč a poměr čistého dluhu k EBITDA 1,0x (1,2x ke konci 2023).

Celkově vnímáme zveřejněné informace pozitivně. Samotná čísla výrazně překonala očekávání a také vývoj předprodejů ukazuje, že minimálně pro tento a příští rok je společnost stále schopna zajistit výraznou část produkce za relativně vysoké ceny. Představenstvo zatím nezveřejnilo návrh dividendy ze zisku minulého roku, očekáváme, že tak učiní v průběhu května, nejpozději s pozvánkou na valnou hromadu. Konferenční hovor k výsledkům management pořádá dnes od 16:00 SEČ.

 

mld. Kč1Q 20241Q 2023r/rOček. J&TKonsensus
Tržby87,493,4-6%92,693,4
EBITDA40,332,524%38,534,7
EBIT31,624,330%29,424,3
Očištěný čistý zisk13,610,825%10,410,5

Zdroj: ČEZ, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.