Pilulka: Prodej aktivit v Rakousku společnosti Vamida

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Pilulka Lékárny oznámila, že se dohodla na odprodeji svých aktivit na rakouském trhu s tamní společností Vamida. Přestože rakouský trh podle Pilulky ukazoval příznivé trendy, investice do tamního provozu by pro společnost byly střednědobě příliš finančně nákladné. Společnost neuvedla detaily transakce. Rakousko je tak po Rumunsku a Maďarsku třetím zahraničním trhem, který firma opustila. Pilulka plánuje zveřejnit detailní výsledky za minulý rok v květnu. Spolu s nimi představí i hospodaření za 1. kvartál, v němž má již být vidět efekt transformačního plánu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.