ČEZ: Dnes se koná valná hromada akcionářů

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Společnost dnes pořádá řádnou valnou hromadu akcionářů, která bude mimo jiné schvalovat návrh představenstva na dividendu ze zisku minulého roku ve výši 52 Kč na akcii (5,5% hrubý dividendový výnos). Poslední obchodní den s nárokem na tuto dividendu pak bude středa 26. června. Vzhledem k tomu, že vláda na rozdíl od posledních dvou let nepodala protinávrh, očekáváme schválení návrhu představenstva.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.