J&T BANKA uzavřela rok 2023 se výši 5,4 miliardy korun

2-minutové čtení

J&T BANKA uzavřela, dle auditovaných konsolidovaných výsledků, loňský rok s historicky nejvyšším čistým ziskem ve výši 5,39 miliardy korun (+2,01 mld. Kč). Nárůst zaznamenala také bilanční suma, která se meziročně zvýšila o 29 % na 293,08 miliard korun. Rok 2023 byl tak pro banku rokem dynamického růstu.

Do nárůstu bilanční sumy se pozitivně promítlo prostředí vysokých úrokových sazeb, které bance umožnilo nabízet atraktivní vkladové produkty. Objem přijatých vkladů od klientů ke konci roku tak činil 217, 84 miliard korun (+32,8 %).

Nejrychleji rostoucí kategorií klientského majetku se však staly fondy, tažené zejména fondem J&T ARCH INVESTMENTS, který se na konci roku stal největším fondem v České a Slovenské republice, když jeho objem přesáhl 55 miliard korun. Celkově pak majetek investovaný ve fondech meziročně vzrostl téměř o polovinu. Růst majetku se příznivě odrazil v nárůstu čistých poplatkových výnosů, které stouply o 21 % na 2,3 miliardy korun.

Na počátku roku 2023 získala banka investiční rating od agentury Moody´s na úrovni Baa2 se stabilním výhledem. V prvním kvartále otevřela plně digitální J&T Direktbank v německém Frankfurtu, kde se jí podařilo od té doby získat více než 20 tisíc klientů a objem vkladů na úrovni téměř 20 miliard korun. Ve spolupráci s JP Morgan, Société Générale a Raiffeisenbank International banka vydala svou první mezinárodní emisi eurodluhopisů a učinila tak významný krok na cestě k dalším úspěšným emisím v budoucnosti. Na sklonku roku pak banka úspěšně dokončila exit z ruského trhu.

Vlastní kapitál v meziročním srovnání narostl o 5,10 miliard korun a na konci loňského roku činil 40,96 miliard korun. Vedle zisku z běžného roku se v něm pozitivně promítlo také zadržení zisku z předchozího období sníženého o výplatu dividendy ve výši jedné miliardy korun.

Kapitálová přiměřenost na konsolidované bázi dosáhla úrovně 24,9 %. Banka je tak více než dostatečně kapitálově vybavená pro další rozvoj.