J&T BANKA uzavřela první pololetí se ziskem ve výši 3,1 miliardy korun

1-minutové čtení

J&T BANKA uzavřela, dle auditorem ověřených konsolidovaných výsledků, první pololetí letošního roku s čistým ziskem přes 3,1 miliardy korun a bilanční sumou 259,8 miliard korun. Díky úspěchu nově otevřené pobočky v německém Frankfurtu a rostoucím úrokovým sazbám na trhu dosáhl objem vkladů ke konci června 181,4 miliardy korun.

K nárůstu bilanční sumy o 14 % od počátku roku na 259,8 miliardy korun přispělo především zvýšení objemu klientských depozit na 181,4 mld. Kč. Za jejich více než desetiprocentním nárůstem (+10,6 %) pak vedle vývoje úrokových sazeb a situace na trhu stojí velmi slibný rozjezd frankfurtské pobočky otevřené v březnu letošního roku, která vykázala ke konci června vklady v objemu 7,1 miliardy korun.

Stejně tak se bance podařilo navýšit majetek pod správou a ve správě, a to na hodnotu 194 miliard korun, což se odrazilo v téměř 30% nárůstu čistých výnosů z poplatků a provizí.

Vlastní kapitál na konci prvního pololetí roku 2023 dosáhl úrovně 37,4 miliardy korun a kapitálová přiměřenost na konsolidované bázi dosáhla výše 23,86 %. To vše J&T BANCE zajišťuje dostatečnou kapitálovou stabilitu a možnosti dalšího rozvoje.

J&T BANKA od letoška drží investiční rating Moody‘s Baa2 se stabilním výhledem.  Agentura Moody’s především ocenila vybudovanou pozici J&T BANKY v oblasti korporátního financování a také diverzifikovanou a stabilní vkladovou bázi.