J&T BANKA uzavřela rok 2013 s 34% meziročním nárůstem klientských vkladů a konsolidovaným ziskem přes 1 miliardu korun

2-minutové čtení


J&T BANKA, jedna z nejvýznamnějších privátních bank na českém trhu, uzavřela loňský rok s čistým ziskem 1,069 miliard korun. Pokračuje tak v růstu a pozitivních výsledcích již několikátý rok po sobě. Provozní zisk za dané období dosáhl výše 1,217 miliard korun.

Bilanční suma zaznamenala v meziročním porovnání nárůst o 25 % na úroveň přesahující 110 miliard korun. Způsoben byl především navýšením klientských vkladů, které meziročně vzrostly o 34 % a dosáhly hranice téměř 86 miliard korun. Výrazný nárůst vkladů byl způsoben nejen navýšením od stávajících klientů, ale také přílivem nových. Ke konci roku banka obsluhovala více než 33 tisíc klientů. Signifikantního meziročního nárůstu dosáhly také úvěry (+ 46 %), které překročily výši 60 miliard korun.

Podíl čistých výnosů z poplatků a provizí, s absolutní hodnotou 448 milionů korun, se i v roce 2013 udržel na 15 % celkových výnosů a byl ovlivněn zejména úspěšnými emisemi dluhopisů a správou aktiv.

Na celkových pozitivních výsledcích banky se také promítlo dokončení akvizice Poštové banky (podíl ve výši 36,36 % a z něho plynoucí zisk přibližně ve výši 302 milionů korun) a zisk z prodeje z ukončovaných činností ve výši přibližně 214 milionů korun.

Ke konci roku došlo k významnému navýšení základního kapitálu o 5,7 mld. korun, o kterém rozhodl jediný akcionář banky, s cílem ještě více posílit pozici banky a připravit ji na další plánovaný rozvoj. Banka vykázala kapitálovou přiměřenost na úrovni 15,8 % a v současné chvíli tak s velkou rezervou převyšuje požadavky lokálních i evropských regulátorů.