Zájem investorů přiměl společnost Aquila navýšit emisi dluhopisů

2-minutové čtení

Pouze omezený objem z navýšené emise 5 letých korunových dluhopisů Aquila RAF, která byla v původní výši 1,25 miliardy korun plně rozebrána, je v současné chvíli v nabídce J&T Banky. Společnost ze skupiny Aquila Group, která provozuje největší evropské portfolio malých vodních elektráren a čtvrté největší portfolio solárních elektráren, nabízí investorům dluhopisy s ročním kuponem ve výši 5 %.

Aquila Real Estate Finance, odnož evropské skupiny Aquila Group, prostřednictvím J&T Banky úspěšně umístila emisi 5letých dluhopisů v českých korunách. „Zájem investorů převýšil původně nabízené množství 1,25 miliardy korun, a proto se emitent rozhodl emisi navýšit až o 50 % na maximálních 1,88 miliardy korun,“ říká Rostislav Chabr, člen představenstva Aquila RAF. Dluhopisy je možné objednávat prostřednictvím dealingu J&T Banky za cenu 100 % nominální hodnoty plus naběhlý úrok až do vyčerpání maximálního objemu.

Pětileté dluhopisy s roční výplatou kuponu ve výši 5,0 % budou sloužit k financování projektových společností ve strukturách Aquila Group, a to především v oblasti nemovitostního trhu a trhu obnovitelných zdrojů. Konstrukce nabízeného dluhopisu chrání korunové investory před prvními 50 procenty případných ztrát. „Jsme rádi, že se nám s Aquila Group podařilo pro naše klienty vyjednat takové podmínky a že můžeme tuto významnou evropskou skupinu přivést na český trh,” komentuje Daniel Drahotský, ředitel divize finanční trhy J&T Banky.

Aquila Group provozuje evropské největší portfolio malých vodních elektráren a čtvrté největší portfolio solárních elektráren. Významné postavení má i jako dodavatel a provozovatel větrné energie. Aquila Group je silným investorem v oblasti logistiky a již několik let i největším developerem rezidenčních nemovitostí ve Španělsku.

O Aquila Group:

Aquila Group byla založena jako soukromá společnost v roce 2001 se sídlem v Hamburku. V současné době spravuje aktiva klientů v objemu 6,2 miliardy eur ve strategiích a projektech velmi málo závislých na pohybu cen akcií nebo úrokových sazeb. Zaměstnává více než 200 lidí v deseti investičních centrech v Evropě a Asii. Je regulována německými a lucemburskými orgány dozoru BaFin a CSSF. Klienty a investory Aquila Group jsou zejména pojišťovny, penzijní fondy a family office bohatých německých rodin.

 

Úplné informace o emisi najdete v prospektu emise