J&T COMBI | J&T Banka
Navigace

V souvislosti s aktuální mezinárodní situací dočasně pozastavujeme provádění operací s ruským rublem.

Proč zvolit vklad s investicí?

Jestliže se s investováním seznamujete, může být právě kombinace vkladu s investicí dobrým začátkem. Své peníze máte investované v podílových fondech a současně získáváte úroky z termínovaného vkladu. Po skončení termínovaného vkladu dostanete peníze na svůj účet a rozhodnete, jak naložíte s penězi v investiční části produktu.  

Proč investovat do J&T COMBI?

  • Využijte možnosti zafixovat si atraktivní úrokové sazby na delší dobu.
  • Získáte zvýhodněnou úrokovou sazbu termínovaného vkladu, pokud budete držet příslušné podílové listy po celou dobu trvání termínovaného vkladu. Vklad je navíc pojištěn v rámci zákonného pojištění vkladů.
  • Vyberete si z našeho portfolia těch nejlepších podílových fondů a atraktivních úrokových sazeb (J&T BOND, J&T MONEY nebo J&T RENTIER).
  • Sami si určíte, v jakém poměru rozdělíte své peníze mezi termínovaný vklad a fond  – 50/50 nebo 30/70.

Pokud byste potřebovali část peněz vybrat dříve, můžete kdykoli odprodat své podílové listy a nemusíte rušit termínovaný vklad. Investoři – fyzické osoby mají všechny kapitálové výnosy z fondů v rámci J&T; COMBI osvobozeny od daně z příjmu, pokud drží podílové listy fondů déle než tři roky.

Spočítejte si svůj výnos

Zvolte poměr a produkt, do kterého chcete investovat a poté zjistíte svůj výnos

1) Zvolte poměr TV a fond
2) Vyberte fond
3) Zvolte výši investice

50/50

30/70

50/50

30/70

50/50

30/70

 % p.a.
 Kč
 % p.a.  % p.a.
 Kč Kč
 Kč Kč

Uvedená výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.
S investováním do fondů jsou spojena rizika, informace najdete ve statutu fondu nebo zde.

Uvedený výpočet je pouze informativní. Uváděný výnos investice představuje průměrnou roční výkonnost fondu od založení (parametry a výkonnost). S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách.

Uvedený výpočet je pouze informativní. Uváděný výnos investice představuje průměrnou roční výkonnost fondu od založení (parametry a výkonnost). S investičními nástroji je spojeno riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách.

Parametry produktu J&T COMBI

 

J&T COMBI/MONEY CZK

50/50

Produkt Roční termínovaný vklad v CZK + J&T MONEY CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
  Parametry vkladu
Název vkladu Roční termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 50 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 6,90 % p.a.
Doba trvání vkladu 1 rok
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T MONEY CZK
Typ fondu speciální fond cenných papírů,
smíšený otevřený podílový fond
Výše investice 50 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 2 roky
Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu

Statut

Klíčové informace pro investory

Výkonnost fondu od zahájení činnosti (p.a.) 3,77 %
Výkonnost fondu k minimálnímu investičnímu horizontu (p.a.) 3,23 %

J&T COMBI/MONEY CZK

30/70

Produkt Roční termínovaný vklad v CZK + J&T MONEY CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
  Parametry vkladu
Název vkladu Roční termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 30 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 7,20 % p.a.
Doba trvání vkladu 1 rok
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T MONEY CZK
Typ fondu speciální fond cenných papírů,
smíšený otevřený podílový fond
Výše investice 70 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 2 roky
Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu

Statut

Klíčové informace pro investory

Výkonnost fondu od zahájení činnosti (p.a.) 3,77 %
Výkonnost fondu k minimálnímu investičnímu horizontu (p.a.) 3,23 %

J&T COMBI/BOND CZK

50/50

Produkt Tříletý termínovaný vklad v CZK + J&T BOND CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
  Parametry vkladu
Název vkladu Tříletý termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 50 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 6,90 % p.a.
Doba trvání vkladu 3 roky
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T BOND CZK
Typ fondu speciální fond cenných papírů,
smíšený otevřený podílový fond
Výše investice 50 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 3 roky
Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu

Statut

Klíčové informace pro investory

Výkonnost fondu od zahájení činnosti (p.a.) 3,96 %
Výkonnost fondu k minimálnímu investičnímu horizontu (p.a.) 1,94 %

J&T COMBI/BOND CZK

30/70

Produkt Tříletý termínovaný vklad v CZK + J&T BOND CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
  Parametry vkladu
Název vkladu Tříletý termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 30 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 7,20 % p.a.
Doba trvání vkladu 3 roky
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T BOND CZK
Typ fondu speciální fond cenných papírů,
smíšený otevřený podílový fond
Výše investice 70 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 3 roky
Dokumenty ke stažení

Tisková verze infolistu

Statut

Klíčové informace pro investory

Výkonnost fondu od zahájení činnosti (p.a.) 3,96 %
Výkonnost fondu k minimálnímu investičnímu horizontu (p.a.) 1,94 %

J&T COMBI/RENTIER CZK

50/50

Produkt Tříletý termínovaný vklad v CZK + J&T RENTIER CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
  Parametry vkladu
Název vkladu Tříletý termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 50 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 6,90 % p.a.
Doba trvání vkladu 3 roky
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T RENTIER FUND
Podfond společnosti J&T SICAV p.l.c
Třída A1 akumulační, CZK
Typ fondu otevřený standardní smíšený fond
Výše investice 50 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 3 roky
Dokumenty ke stažení

SICAV P.L.C. Offering Memorandum

Informační dodatek

Klíčové informace pro investory

Tisková verze infolistu

Výkonnost fondu od zahájení činnosti (p.a.) 6,21 %
Výkonnost fondu k minimálnímu investičnímu horizontu (p.a.) 5,91 %

J&T COMBI/RENTIER CZK

30/70

Produkt Tříletý termínovaný vklad v CZK + J&T RENTIER CZK
Minimální celková částka 500 000 CZK
Maximální celková částka 4 000 000 CZK
  Parametry vkladu
Název vkladu Tříletý termínovaný vklad v CZK
Výše vkladu 30 % celkové částky
Úroková sazba vkladu 7,20 % p.a.
Doba trvání vkladu 3 roky
Periodicita a způsob vyplácení úroku ročně, k jistině vkladu
  Parametry investice
Název Investičního nástroje J&T RENTIER FUND
Podfond společnosti J&T SICAV p.l.c
Třída A1 akumulační, CZK
Typ fondu otevřený standardní smíšený fond
Výše investice 70 % celkové částky
Minimální doba trvání investice 3 roky
Dokumenty ke stažení

SICAV P.L.C. Offering Memorandum

Informační dodatek

Klíčové informace pro investory

Tisková verze infolistu

Výkonnost fondu od zahájení činnosti (p.a.) 6,21 %
Výkonnost fondu k minimálnímu investičnímu horizontu (p.a.) 5,91 %

Upozornění

Sdělení má pouze informativní charakter a není naším návrhem k uzavření smlouvy.  Upozorňujeme, že hodnota investované částky, popř. výnosů z ní, může kolísat. Proto nezaručujeme návratnost původně investované částky. Výnosy jsou uváděny v hrubých hodnotách. Uvedené minulé výnosy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků a mohou kolísat v důsledku změn devizových kurzů. Pro získání čistých výnosů se musí započítat všechny poplatky podle aktuálního ceníku a případné zdanění, které závisí na osobních poměrech investora a může se měnit. Sdělení má pouze informativní charakter, nenahrazuje statut fondu nebo sdělení klíčových informací (KIID). Banka upozorňuje, že v rámci sdělení nebyl zohledněn cílový trh – můžete se nacházet mimo cílový trh, či dokonce v negativním cílovém trhu uvedených investičních nástrojů.

Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých máme své vlastní zájmy. J&T Banka může tedy mít zájem podpořit prodej tohoto investičního nástroje namísto obdobných produktů vytvořených třetími osobami. Sdělení může obsahovat informace týkající se investičních nástrojů nebo emitentů, u kterých má J&T Banka nebo jiný subjekt ze skupiny JTFG, který se podílí na přípravě tohoto sdělení, své vlastní zájmy, zejména má přímou či nepřímou účast na těchto subjektech nebo provádí operace s investičními nástroji týkajícími se těchto subjektů. Obecné informace o pobídkách ve vztahu k poskytování investičních služeb J&T Bankou jsou zveřejněny zde.

J&T COMBI je složený produkt. Informaci o nákladech na pořízení jednotlivých složek produktu najdete v předsmluvních dokumentech zde.

Chci začít investovat