Platební karty | J&T Banka
Navigace

Platební karty

Mastercard

Platební karty Mastercard J&T Banky jsou mezinárodní platební karty asociace Mastercard Europe s platností 3 roky, plně akceptované v bankomatech anebo u obchodníků označených logem Mastercard.

Platební karty J&T Banky jsou vydávány s moderní bezkontaktní technologií Mastercard PayPass, díky níž jsou platby rychlejší a pohodlnější. Stačí platební kartu přiložit k bezkontaktnímu POS terminálu a platba do 500 Kč okamžitě proběhne bez nutnosti zadávání PIN kódu. Z bezpečnostních důvodů může být držitel karty při platbě do 500 Kč také výjimečně požádán o zadání PIN kódu a vložení platební karty do POS terminálu. U obchodníků, kteří bezkontaktní technologii u POS terminálu nepodporují, je potřeba vždy vložit platební kartu do POS terminálu a zadat PIN kód.

J&T Banka tyto karty vydává v programech:

  • Mastercard Silver - základní platební karta pro všechny typy transakcí,
  • Mastercard Virtuální - základní platební karta pro bezpečné transakce na internetu,
  • Mastercard Gold - prestižní platební karta pro všechny typy transakcí,
  • Mastercard World Elite - exkluzivní platební karta pro náročné klienty určená pro všechny typy transakcí.

Cestovní pojištění J&T Premium

Cestovní pojištění k platební kartě Mastercard Gold. Bylo vytvořeno speciálně pro klienty J&T Banky ve spolupráci s pojišťovnou Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, prostřednictvím které ve Slovenské republice podniká Generali Česká pojišťovna a.s. Pojistný program J&T Premium zahrnuje cestovní pojištění pro držitele platební karty. Výhodou pojištění jsou nadstandardní pojistné částky, neomezený počet výjezdů v délce trvání do 45 dní, celosvětové krytí, možnost využití na dovolenou nebo služební cestu, asistenční 24hodinová služba a podobně.

Generali pojistná smlouva PDF
Generali Všeobecné pojistné podmínky PDF
Informace o zpracovávání osobních údajů PDF
Zvláštní pojistné podmínky pro programy cestovního pojištění PDF
Informační dokument o pojistném produktu PDF
Informace k platnosti cestovního pojištění k platebním kartám od pojišťovny Generali v souvislosti se situací na Ukrajině PDF

Cestovní pojištění J&T Exclusive

Cestovní pojištění k platební kartě Mastercard World Elite. Bylo vytvořeno speciálně pro klienty J&T Banky ve spolupráci s pojišťovnou Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, prostřednictvím které ve Slovenské republice podniká Generali Česká pojišťovna a.s. Pojistný program J&T Exclusive zahrnuje cestovní pojištění pro držitele platební karty a smluvně definované osoby. Pojištění přitom může využívat každý pojištěný samostatně bez nutnosti cestovat s držitelem karty. Výhodou pojištění jsou nadstandardní pojistné částky, neomezený počet výjezdů v délce trvání do 45 dní, celosvětové krytí, možnost využití na dovolenou nebo služební cestu, asistenční 24hodinová služba a podobně.

Generali pojistná smlouva PDF
Generali Všeobecné pojistné podmínky PDF
Informace o zpracovávání osobních údajů PDF
Zvláštní pojistné podmínky pro programy cestovního pojištění PDF
Informační dokument o pojistném produktu PDF
Informace k platnosti cestovního pojištění k platebním kartám od pojišťovny Generali v souvislosti se situací na Ukrajině PDF

Členství v programu PRIORITY PASS

Členství v programu Priority Pass je součástí platební karty Mastercard World Elite. Priority Pass je největší nezávislý celosvětový program umožňující vstup do více než 1200 VIP salónků na 400 mezinárodních letištích po celém světě. Tento přístup je nezávislý na výběru letecké společnosti, třídy a letenky. V případě zpoždění, zrušení letu nebo čekání na let může klient využít pohodlí VIP salónku a věnovat se v něm práci nebo odpočinku. Informace o VIP salóncích včetně jejich aktuálního seznamu jsou k dispozici na internetové stránce www.prioritypass.com.

Priority Pass brožura PDF

Bezpečné internetové platby 3D Secure

K zajištění bezpečnosti Vašich internetových plateb disponují naše karty technologií 3D Secure druhé generace. Vedle autorizačního SMS kódu je tak pro potvrzení online plateb třeba zadat unikátní ePIN. Tento identifikační kód je generován automaticky ke každé platební kartě individuálně a neshoduje se s klasickým PIN kódem. Vygenerovaný ePIN kód je viditelný v ePortálu v záložce Karty a v sekci Vlastnosti. Tam si můžete také nastavit zasílání upozornění na transakce prováděné platební kartou formou SMS zprávy nebo e-mailu.

Apple Pay

Plaťte rychle a bezpečně.

Využijte mobilní platby Apple Pay®. Službu společnosti Apple je možné využít nejen na iPhonu, ale také na iPadu, Macu či Apple Watch. Jednoduše přidejte kartu do vašich zařízení a je pak přiložte k bezkontaktnímu terminálu. Službu podporují všechny bezkontaktní terminály v České republice i v zahraničí.

Návod ke službě Apple Pay PDF

Google Pay

Využijte mobilní platby Google Pay. Služba, kterou jsme spolu se společnostmi Google a Mastercard zavedli, přináší jednoduchý a bezpečný způsob platby mobilním telefonem. Řadíte-li se k uživatelům mobilních zařízení s operačním systémem Android, jednoduše zaplatíte přiložením telefonu ke všem bezkontaktním terminálům v České republice nebo zahraničí.

Běžně dnes telefon používáte prakticky ke všemu. A teď s ním můžete i platit. Stačí přidat platební karty Mastercard a můžete začít nakupovat v obchodech, aplikacích i na internetu.

Přiložíte. Zaplatíte. Hotovo.

Návod ke službě Google Pay PDF

Doporučená pravidla používání platebních karet

Přebíráte-li platební kartu poštovní zásilkou, zkontrolujte si, zdali zásilka nebyla jakýmkoliv způsobem poškozena nebo otevřena. Platební kartu mějte uloženu v pouzdře a chraňte ji před vnějšími vlivy, jako jsou silná magnetická pole či extrémně nízké a vysoké teploty, a před mechanickým poškozením. Kartu uchovávejte vždy na bezpečném místě a nikomu ji nepůjčujte.

PIN a platby či výběry s použitím PIN

PIN si po jeho obdržení zapamatujte a PIN obálku následně nejlépe zničte. Pokud si PIN přesto potřebujete uložit nebo zapsat, tak pouze na zabezpečené místo. Každopádně nikdy jej nezapisujte na platební kartu a nenechávejte jej volně přístupný. Při platbách u obchodníků a výběrech na bankomatech budete vyzváni k zadání PIN. V takovémto případě si při zadání PIN zakryjte klávesnici volnou rukou nebo jiným předmětem.

Výběry hotovosti na bankomatech

Při výběrech hotovostí na bankomatech kontrolujte vstupní otvor pro vložení karty, zdali nenese známky poškození nebo manipulace a zdali odpovídá případnému obrázku na monitoru bankomatu. PIN zadávejte pouze na klávesnici bankomatu a nikoliv na zařízení vstupních dveří samoobslužné zóny, kde je bankomat umístěn. Při transakci se nenechejte nikým vyrušit a v případě vyrušení neznámou osobou, transakci nejdříve dokončete nebo úplně přerušte. Při převzetí bankovek si zkontrolujte jejich počet a nezapomeňte si vyzvednout platební kartu popř. i účtenku o výběru hotovosti. Vše si neprodleně uschovejte. V případě, že bude platební karta z jakéhokoliv důvodu bankomatem zadržena, bez prodlení nás kontaktujte na bezplatné lince +420 800 226 558 nebo na lince +420 221 710 257 v případě volání ze zahraničí.

Platba kartou u obchodních míst

Při placení kartou na terminálu obchodního místa zkontrolujte výši požadované částky k úhradě. PIN zadávejte pouze na přiloženém zařízení k terminálu a zároveň sledujte, zdali obsluha terminálu neodchází s platební kartou do zázemí nebo s ní nemanipuluje nezvyklým způsobem. Na účtence o zaplacení překontrolujte datum, částku a označení obchodního místa. Doklad o zaplacení si uchovejte pro případné reklamace. Po platbě zkontrolujte, zdali vám obsluha terminálu vrátila skutečně vaši kartu.

Platba kartou na Internetu

Při platbě kartou na internetu používejte pouze zabezpečené webové stránky, které rozpoznáte dle ikony zabezpečení ve spodní části prohlížeče. Zabezpečené stránky jsou zobrazovány ikonou zamčeného visacího zámku nebo symbolem neporušeného klíče. Při platbě používejte systém bezpečného placení Mastercard SecureCode popř. u tuzemských obchodníků systém GPE Payment Gateway. Třímístný kód CVC2, který je uveden na zadní straně platební karty vedle podpisového proužku nesdělujte v mailech ani telefonicky. Tento kód je určen pouze pro internetové platby. V případě jakýchkoliv pochybností zvolte jiný způsob úhrady.

Ztráta, odcizení či zneužití platební karty

Při ztrátě, odcizení nebo podezření ze zneužití platební karty nás neprodleně kontaktujte na bezplatné lince +420 800 226 558 nebo na lince +420 221 710 257 v případě volání ze zahraničí. Kartu ihned zablokujeme a tím zamezíme jejímu případnému zneužití.

Reklamace neoprávněně zaúčtovaných transakcí platební kartou

Pokud při pravidelné kontrole výpisu z účtu zjistíte nesrovnalost v zaúčtování transakce platební kartou, neprodleně se spojte s Vaším bankéřem a uvedenou transakci ihned reklamujte. Pokud vlastníte k reklamované transakci dostupné doklady (účtenky, maily) připojte je k reklamaci. Reklamaci můžete podat do 2 měsíců od data transakce.

Kontakt

Důležitá telefonní čísla

Poznamenejte si do mobilu kontaktní telefonní čísla Klientského servisu J&T BANKY a.s.:
Zelená bezplatná linka +420 800 226 558 nebo +420 221 710 257 v případě volby ze zahraničí (nejde o bezplatnou linku).