Navigace

Umělci umělcům

„Již během první vlny pandemické krize se ukázalo, jak nedostatečně je česká kulturní obec chráněna. Především samotní umělci nejsou koncepčně podporováni a jejich životní situace se neustále zhoršuje či je již neudržitelná,“ vysvětluje galeristka Lucie Drdová, proč se rozhodla založit nadační fond Luc Art Fund podporující současné umělce a jejich tvorbu. Prvním velkým projektem je aukce Umělci umělcům, která startuje 9. prosince. J&T Banka je jejím generálním partnerem.

Doposud jste se věnovala hlavně své galerii. Co vás vedlo k založení nadačního fondu?

Už na jaře při první vlně pandemie jsem uvažovala o dobročinné aukci pro výtvarné umělce, protože jsem měla pocit, že právě tato skupina je vládními opatřeními hodně zasažena. O jiných oblastech umění se hovořilo nebo se umělcům pomáhalo, výtvarníci však z pomoci téměř vypadli. Než se však aukce stihla připravit, byl konec dubna a situace se začala zlepšovat. Když jsem se pak tématem začala více zabývat, zjistila jsem, že v Česku chybí nadační fond, který by se systematicky zabýval podporou výtvarných umělců. Celé léto jsem tedy pracovala na založení nadační fondu po vzoru anglosaských nadací. Ve spolupráci s Janou Bukvovou tak vznikl Luc Art Fundzaměřující se na posílení mezinárodní prezence výtvarných umělců z České republiky a na rozvoj scény současného umění.

Jak vypadá aktuální situace na poli výtvarného umění?

Muzea a galerie se uzavřely, počet realizovaných obchodů výrazně klesl a také následující roky nebudou lucie-fin2.jpglepší, neboť instituce nebudou mít peníze na nové akvizice. Ruší se nebo se přesouvají významné veletrhy, kde bylo také možné uzavírat obchody. Navíc sběratelé nyní více sázejí na jistější formu investice, kterou je poválečné umění nebo moderna. Podle mě je nyní nejvyšší čas začít upozorňovat na to, že se situace výtvarných umělců postupně zhoršuje.

Možná by se mohlo zdát, že umělci mají nyní alespoň spoustu volného času na tvorbu, ale když jsem s nimi hovořila, řekli mi, že plodné období zrovna nezažívají. Je potřeba mít na paměti, že většina současných mladých umělců, až na výjimky, má většinu svých příjmů z uměleckého provozu. Někteří učí, další připravují publikace, jiní se živí fotografií nebo jako členové instalačních týmů v muzeích. Většina z nich ale nedosáhne na žádnou podporu z balíčků od ministerstva kultury. Proto jsem se rozhodla oslovit výtvarné umělce mladší a střední generace, aby poskytli svá hodnotná díla do charitativní aukce Umělci umělcům.

Koho najdeme v aukčním katalogu?

Mou ambicí je získat padesát uměleckých děl s akcentem na médium malby, grafiky, fotografie a sochy. V menším procentu se bude jednat o nová média. Oslovuji začínající i etablované umělce, které již registruje J&T Banka Art Index. Povedlo se mi již domluvit spolupráci například s Kryštofem Kinterou, Pavlou Scerenkovou nebo Milenou Dopitovou. Všichni oslovení oceňují, že mají možnost nejen něco prodat, ale také se vzájemně podporovat. Jsou rádi, že konečně zazní jejich společný hlas jako určitý apel na společnost.

Jak bude tato forma pomoci vypadat?

Výsledná částka z každého díla se rozdělí poměrem 80:20, kdy autor obrazu získá čtyři pětiny vydražené částky a jednu pětinu solidárně daruje do společného fondu. Tento fond bude následně rozdělen prostřednictvím sociálních stipendií nejvíce postiženým kolegům. Mnoho z nich se nachází v nesnadné až hraniční situaci, ať se jedná o výrazně starší ročníky, kteří například nedostávají důchod a nemají jiný příjem, nebo naopak generace mladých autorů kolem 30 až 35 let, kteří ukončili studia, ale jejich tvorba ještě není výrazněji známá.

Kdy aukce startuje a jakou bude mít podobu?

Aukční katalog zpřístupníme 25. listopadu na aukční platformě LiveBid, kde dražitelé najdou i další podrobnosti o aukci. Samotná aukce proběhne od 9. do 13. prosince. V poslední aukční den se od 14 hodin uskuteční závěrečná část, kdy se v přímém přenosu vydraží přímo v galerii Magnus Art deset nejatraktivnějších děl. Po skončení této části se pak uzavře celá dražba.

Najdeme v katalogu i některé položky pro začínající sběratele nebo prostě jen pro zájemce, kteří by chtěli udělat dílem mladého umělce radost někomu k Vánocům?

Garantovat můžeme, že všichni nabízení umělci budou kvalitní. Naším cílem tedy není mířit jenom na sběratele, ale také na veřejnost, která si chce koupit svůj první originál nebo v této nelehké době podpořit umělce.

Jaké jsou další ambice nadačního fondu?

Nechceme se stavět do role nějakého mluvčího umělců. Usilujeme o vytvoření mezinárodního a nezávislého nadačního fondu v českém prostředí, který podporuje nejaktuálnější trendy v oblasti současného umění a představitele kreativní infrastruktury. Aktivity fondu se rozprostírají od výběrových řízení na podporu významných výstavních projektů, profesního rozvoje umělců a teoretiků, produkce nových uměleckých děl, institucionálního sběratelství a edukace.

aukce.pngPokud by se nám povedlo získat více finančních prostředků, chtěli bychom začít budovat sbírku, kterou bychom jednou věnovali významné instituci typu Národní galerie, případně ji sami umístili do nějakého výstavního prostoru.

Dlouhodobou vizí Luc Art Fund je pak stát se mecenášem žijících výtvarných umělců, pečovat o jejich tvorbu, podporovat a iniciovat výstavní aktivity. Naše kulturní společnost měla historicky skvělou tradici, kdy se umělci a teoretici organizovali a vytvořili živé a plodné prostředí evropského významu. Nadační činností navazujeme na hodnoty, které sahají k přelomu minulého století a aktivitám SVU Mánes. Chceme tak zprostředkovávat české veřejnosti tento odkaz a intenzivně jej po mnoha desetiletích útlumu opět rozvíjet.

Lucie Drdová

Lucie Drdová je historička umění, galeristka, žije a pracuje v Praze. Ve své odborné činnosti propojuje akademickou znalost a profesionální zkušenost v evropských výstavních institucích. Vede privátní galerii Lucie Drdova Gallery se zaměřením na současné umění s působností v Praze a Bruselu. S dalšími galerijními subjekty se snaží o kultivaci společného prostoru a iniciuje projekty, které mají přivést pozornost k činnosti českých galerií. V letošním roce se společně s Janou Bukvovou rozhodly založit nadační fond Luc Art Fund.

 

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.