Vše začíná potkáním

Na počátku bylo potkání, odvaha, nápad poháněný touhou, píle a síla vytrvat. Potkání těch správných partnerů začalo psát příběh J&T.


V naší DNA to máme zakódováno už 25 let. Náš drive a chuť hledat příležitosti růstu jsou stále stejné, ale mění se počet úspěšných příběhů, které vytváříme. Jsme hrdí na to, že jsme profinancovali zásadní část růstu českého a slovenského businessu. Peníze musí být neustále v pohybu a hledáme cesty, jak je alokovat správným směrem. Spojujeme investory, hledající možnosti růstu svého bohatství, a podnikatele, kteří pro růst svých nápadů a firem potřebují kapitál. Budujeme spojnice od myšlenek k prvnímu businessu, od start-upu ke stabilní a silné firmě, od místního podnikání k zahraniční expanzi.


Další potkání a začátek může být s vámi.V investičním bankovnictví jsme banka první volby pro náročné financování růstu.


Klientům nabízíme možnosti, které jinde nenajdou. Řešení financování kombinující dluh, mezanin, ekvitu; aranžujeme i syndikované úvěry a jsme největší aranžér dluhopisových emisí u nás. Budujeme investiční prostředí česko-slovenského kapitálu.


V privátním bankovnictví se staráme o bohatství našich klientů, přátel a rodin. Ať už jsou bohatstvím peníze, portfolio nebo možnosti si je užívat. Nabízíme investiční aktiva i správu portfolií s unikátní škálou investičních příležitostí, zahrnující podílové fondy, dluhopisy, obchodování s cennými papíry, fondy J&T Ventures, vklady, směnky, ale také například podporu při budování umělecké sbírky nebo asistenci s možným i nemožným prostřednictvím J&T Concierge. 

Vše
začíná
potkáním.

Vše
začíná
potkáním.