Bábovkový den jako poděkování pěstounům za jejich péči

9-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceBábovkový den jako poděkování pěstounům za jejich péči
#Radosti#Nadace J&T

Pěstouni přijímají děti, které si nesou na zádech batůžek plný starostí, traumat, smutku a nejistoty. Za péčí o ně je spousta vynaložené energie a zdolávání dalších a dalších překážek. „Proto jsme se rozhodli jim každoročně 31. května prostřednictvím Bábovkového dne za toto úsilí poděkovat,“ říká ředitelka Nadace J&T Marie Oktábcová.Posledního května proběhne ve spolupráci ministerstva práce a sociálních věcí a obecně prospěšnou společností Hledáme rodiče Bábovkový den pro pěstouny. Co má být jeho cílem?

Hlavním cílem tohoto dne je poděkování náhradním rodičům a všem, kteří jim pomáhají, a také zviditelnění tématu pěstounství u laické veřejnosti. My jim samozřejmě děkujeme častěji než jeden den v roce, protože si to zaslouží. Starají se o děti, které ze závažných důvodů nemůžou vyrůstat ve svých původních rodinách. Ti, co se v oblasti náhradní rodinné péče pohybují a vědí, kolik sil a energie je třeba vložit již na cestě za náhradním rodičovstvím, kolik překážek musí pěstouni překonávat, jak složité může být vidět opravdové potřeby dětí pod projevy chování, které společnost netoleruje, děkují pěstounům pravidelně. Velmi si ceníme jejich odvahy, odhodlání, tolerance, trpělivosti, otevřeného srdce a jiných super hrdinských schopností, které pěstouni mají.

Bábovkovým dnem chceme všechny jejich super schopnosti prezentovat veřejnosti a přejeme si, aby i společnost měla možnost ukázat, že oceňuje, co nejen pro děti, ale i pro celou společnost náhradní rodiče dělají. O pravidelném dni, který by byl věnován pěstounům, jsme přemýšleli dlouho a ukázalo se, že nejsme zdaleka jediní. Ministerstvo práce a sociálních věcí si totiž pohrávalo se stejnou myšlenkou, a tak na společných setkáních vznikla idea vyhlásit akci Dík náhradním rodinám – Bábovkový den. Letos poběží první ročník a my doufáme, že se podaří a stane se každoroční tradicí. Minulý rok jsme společně zkusili takový nultý ročník, ale bábovky budou až letos.


A proč jste se rozhodli právě pro bábovku jako symbol poděkování pěstounům?

Hledali jsme něco, co by poděkování propojovalo každý rok a mělo nějakou linku, a vybavilo se nám, že rodina je také hodně o pečení, vaření, nad jídlem stráví docela dost času a bábovka nás provází celý život. Proto vyzveme lidi, aby poděkovali bábovkou – upečenou, namalovanou, vyfotografovanou, uplácanou z písku – jakoukoliv. Stačí v bábovkový den svůj výtvor vyfotit a sdílet na sítích. Doufáme, že se tak k pěstounům dostane poděkování z nejrůznějších míst. Pro každého pěstouna tak může vzniknout pomyslná „mapa světýlek“, která mu ukáže, že má podporu a lidé na něj myslí a vědí, co dělá, a váží si toho.


Kolik dětí dnes vyrůstá v pěstounské či jiné náhradní rodinné péči?

V České republice podle posledních dat vyrůstá přes 28 tisíc dětí ve státní péči, z toho přes 21 tisíc vyrůstá v péči náhradních rodičů. To je samozřejmě skvělý poměr, je vidět, že se v České republice daří umisťovat děti více k pěstounům než do ústavní péče. Celkově je to ale opravdu vysoké číslo, stále se nám totiž nedaří snižovat počty dětí, které jsou odebírány z péče jejich vlastních rodičů. Takže dětí, které by potřebovaly náhradní rodinu, je, bohužel, stále víc.


I když je to ohromující číslo, stále nemáme dostatek pěstounů pro všechny děti, které by je potřebovaly. V čem vidíte hlavní problém?

Odpověď na tuto otázku je asi potřeba rozdělit na dvě části. V první řadě je problém, jak jsem již zmiňovala, v tom, že se nám nedaří snížit počet dětí, které do státní péče směřují, přitom nejčastějším důvodem jsou socioekonomické problémy rodiny. Ke změně je nutné zaměřit se na rozvoj a větší podporu rodin formou služeb, které jsou schopné pomoci rodinám v terénu řešit jejich problémy a naučit je, jak vést domácnost a zajistit naplnění potřeb dětí. Důležité je i přijetí zákona o dostupném bydlení, protože právě potíže s bydlením jsou významným faktorem, který rodiny dostává do takových problémů, které pak leckdy stát řeší právě odebráním dítěte. Kombinace prevence a dostupného bydlení by pomohla snížit počet dětí, pro které musíme hledat pěstouny.

Ta druhá část souvisí se samotným procesem vyhledávání pěstounů a jejich přípravy. Zájemci o pěstounství zmiňují zejména zdlouhavost celého procesu a také ne vždy vstřícný a partnerský přístup státu. Lidé mají obavu z odborného posouzení, potřebují srozumitelné informace o tom, co je čeká. Také poměrně dlouho trvalo, než jsme všichni pochopili, že hledat pěstouny musíme opravdu aktivně, je třeba vymýšlet kampaně, poskytovat informace, dát zájemcům vše, co potřebují, a zajistit co nejplynulejší průběh celého procesu bez zbytečného čekání a z toho pramenících nejistot. Věříme, že připravovaná novela zákona o výkonu sociálně-právní ochrany dětí přinese žádané změny, které proces urychlí.

Zároveň je třeba říct, že se jedná o nelehké a odpovědné rozhodnutí nejen na straně pěstounů, ale i státu. Zájemce si musí dobře vyhodnotit svoje síly, dovednosti, možnosti a motivace k náhradnímu rodičovství.  A je třeba pěstouny dobře připravit a pomoci jim i s tím uvědomit si, zda mají dostatek sil a energie se na tuto cestu vydat. A to je úkol právě odborných příprav a všech, kteří se na nich podílejí.  Stále ale věříme, že to stojí za to! Moc se nám líbí motto kampaně Magistrátu hlavního města Prahy: Láska se nedělí, ale násobí.


V rámci Hledáme rodiče o.p.s., která poskytuje podporu pěstounům, je v provozu i zelená linka právě pro ty, kteří o pěstounství přemýšlí. S jakými dotazy se na vás nejčastěji obrací?

Nejčastěji řešíme otázky spojené právě s výše uvedeným odborným posouzením: Co musí pěstoun splňovat?  Mohu žádat jako jednotlivec? Nejsem pro náhradní rodičovství příliš starý, stará? Co mě vlastně čeká a jak dlouho to bude trvat? Pomůže mi někdo zvládnout první chvíle, až si dítě přivedu domů? Musí mít dítě svůj pokoj? To jsou jen některé otázky, které se honí hlavou téměř každému, kdo o pěstounství jen uvažuje. Zelenou linku, ale i on-line poradnu, kterou také máme, vnímáme jako dobrý nástroj, jak rychle zájemcům o náhradní rodičovství zodpovědět konkrétní dotazy či je nasměrovat, kde samotnou žádost podat.


Bábovkový den jako poděkování pěstounům za jejich péči


Máte pocit, že si společnost a politici uvědomují, co vše pěstounství obnáší a jak náročná péče o děti, které si prošly mnoha těžkými a traumatizujícími okamžiky, je?

Myslím si, že společnost stále nemá dostatečnou představu o tom, co všechno pěstounství obnáší, navíc stále panují i různé mýty. Nejčastějším je, že to pěstouni dělají jen pro peníze. Pokud by si ale někdo spočítal, že takový pěstoun je 24 hodin 7 dní v týdnu v práci, a podíval se na jeho odměnu, pravděpodobně by tuto myšlenku rychle opustil. Dalším jakýmsi mýtem je, že na pěstounství vydělává mnoho organizací, které pěstouny doprovází. Pěstouni ale přijímají děti, které si nesou na zádech batůžek plný starostí, traumat, smutku a nejistoty. To vše se pak odráží v jejich chování a reakcích.

Aby pěstoun vše zvládl a dokázal dítěti pomoci, potřebuje podporu a tu mu právě poskytuje takzvaná doprovázející organizace. Je to důležitá složka systému, která pomáhá tomu, aby pěstounská péče dobře fungovala, provází pěstouna profesně formou pomoci, ale i kontroly. Právě specializované odborné služby, respitní pobyty a kvalitní vzdělávání, to je to, po čem řada zprostředkovaných pěstounů volá. A právě to doprovázející organizace pěstounům poskytují.

Je třeba mít stále na mysli, že pěstounství je velmi krásná, smysluplná, ale zároveň náročná profese, která by měla být dostatečně finančně ohodnocena, podporována a i společensky doceněna.


Jak jsou pěstouni na svou roli připravováni?

K tomu právě slouží odborné přípravy. V jejich rámci jsou pěstouni seznamováni s tím, co vše si dítě v sobě může nést a jak s tím je potřeba pracovat, učí se uvědomit si, že pěstounství je specifický typ péče, který potřebuje určité znalosti a dovednosti. Tipy příprav se v jednotlivých krajích liší. Někde jsou realizovány zážitkovou formou, jinde více výukově.

Z příběhů, které známe, často od pěstounů následně slyšíme větu: „Ono se to lehce na přípravě poslouchá, ale mnohem složitěji se to následně žije.“ Myslíme si, že v tomto je velká pravda. Přípravy jsou zcela jistě důležité, ale nemohou vás připravit na všechno. Proto je skvělé, že pěstouni právě díky zmíněným doprovázejícím organizacím nejsou na tyto nástrahy náhradního rodičovství sami. Doprovázející organizace se snaží reagovat na potřeby pěstounů a zároveň přinášet nová témata, která se v této oblasti objevují a přinášejí lepší porozumění pro chování dětí v náhradní rodinné péči. A nesmíme zapomenout také na to, že pěstouni procházejí každoročně dalším vzděláváním. Zde mohou získávat nové informace a kompetence pro náhradní rodičovství.


Jak se daří nalézat pěstouny třeba pro větší sourozenecké skupiny nebo děti s postižením?

Najít pěstouna například pro sourozeneckou skupinu či dítě s postižením není snadné, i proto obecně prospěšná společnost Hledáme rodiče rozjela už v roce 2021 první projekt zaměřený na individuální nábor. Jednoduše řečeno se snažíme najít vhodného pěstouna pro konkrétní dítě, u kterého se zprostředkování nedaří právě využitím individuálnímu náboru. Je to dobře promyšlený nástroj, který se zaměřuje na konkrétní dítě. Za přísných pravidel a zajištění bezpečí je vytvořen medailonek, vlastně příběh dítěte, ve kterém jsou popsány jeho potřeby a který zároveň říká, co potřebujeme, aby uměl či byl schopen nabídnout náhradní rodič.

Máme velkou radost, že individuálnímu náboru a jeho rozvoji a využití se intenzivně věnuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.  Díky tomuto nástroji se v České republice povedlo dostat do rodin už desítky dětí, které na svoje „doma“ dlouho čekaly. Pěstouni pro ně v jejich kraji nebyli a bohužel to nevyšlo ani napříč republikou. My už se tomu věnujeme několik let. Vnímáme, že medailonky mají díky sociálním sítím obrovský potenciál, mohou pomoci konkrétním dětem, ale také pomáhají informovat veřejnost o tom, co to pěstounská péče je.


Jaké jsou tedy základní principy individuálního náboru?

Úplně základním principem je zajištění bezpečí dítěte. To je základ, kterému se podřizuje vše. Dále lze mezi principy zahrnout spolupráci všech zúčastněných aktérů, participaci dítěte a jemu blízkého člověka při stanovování potřeb dítěte a sepsání medailonku. Dalším principem je také informování a současně probíhající práce s biologickou rodinou dítěte. Sociální sítě mají velkou sílu, musíme tedy ošetřit opravdu všechno, medailonek je anonymní, nezveřejňuje se jméno ani fotografii dítěte.


Na začátku jsme mluvili o Bábovkovém dni jako poděkování pěstounům. Kdy se bude konat a jak se můžeme zapojit?

Samotný Bábovkový den se koná 31. května – v ten den sdílejte fotku bábovky a dejte tím najevo pěstounům, že si jejich práce vážíte a podporujete je. Označte Hledáme rodiče nebo nadaci a dejte #diknahradnimrodinam #babovkovyden. Organizace, které pomáhají pěstounům, mohou také v týdnu od 27. do 31. května uspořádat různé aktivity, kdy lidé mohou o pěstounství získat informace. I takové akce mohou pomoci nalézt nové rodiče pro děti, které zatím neměly to štěstí žít v láskyplné rodině nebo o ni z nějakého důvodu přišly.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.