Colt CZ: Možné pokračování zakázek pro ČR a Kanadu, k nabídce na Vista Outdoor zatím málo informací

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Management Colt CZ včera na konferenčním hovoru po výsledcích za 9M 2023 uvedl, že společnost má rozjednané možné pokračování zakázek pro českou armádu poté, co v 1. kvartále příštího roku skončí současný kontrakt na dodávky ručních zbraní. Obdobně kontrakt od kanadské vlády na ruční zbraně pro Ukrajinu přejde po svém skončení do standardního rámce dodávek zbraní pro kanadské ozbrojené složky. Šéf Coltu Jan Drahota očekává, že současný 4. kvartál přinese výrazný nárůst hospodaření vzhledem k plnění zakázek pro veřejný sektor, nicméně komerční trh v USA by stále měl být spíše v poklesu. Drahota připustil, že firma bude muset zlepšit uvádění nových produktů na americký komerční trh, což by umožnilo zvyšování tržního podílu navzdory celkovému poklesu prodejů. Management na konf. hovoru neodpověděl na dotazy k navrhovanému převzetí společnosti Vista Outdoor s odkazem na neveřejný charakter některých informací. Celkově hodnotíme vyznění konferenčního hovoru neutrálně, přičemž poskytnuté informace k nabídce na převzetí Vista Outdoor podle nás zatím nejsou dostatečné ke zhodnocení potenciální transakce.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.