Colt CZ: Výsledky pod odhady kvůli další kontrakci v USA, firma navrhuje spojení s Vista Outdoor

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Colt CZ Group dnes zveřejnila výsledky hospodaření za 9 měsíců 2023. Celkové tržby klesly meziročně o 3 % na 9,91 mld. Kč, mírně pod naším odhadem 9,97 mld. a pod odhadem trhu 10,52 mld. Kč. Pokles byl způsoben především pokračující kontrakcí komerčního trhu v USA, který se podílel na celkových výnosech ze 46 % a kde tržby klesly o 19,8 % r/r. To bylo z části kompenzováno prudkým růstem tržeb v ČR a v Kanadě díky armádním zakázkám. Nižší tržby a meziroční posílení české koruny dopadlo na ziskovost, kdy marže zisku EBITDA klesla o 2,4 proc. bodu na 19,5 % a zisk EBITDA klesl na 1,935 mld. Kč, pod odhadem trhu a naším odhadem 2,03 mld. Kč. Finanční úroveň profitovala z derivátových transakcí zajišťujících expozici do amerického dolaru a také z tzv. zisku z výhodné koupě po akvizici firmy swissAA. Navzdory propadu provozní úrovně tak upr. čistý zisk meziročně vzrostl o 1,5 % na 1,482 mld. Kč, avšak stále byl pod očekáváním trhu 1,564 mld.

Kvůli poklesu provozní úrovně za 9 měsíců roku management snížil svůj výhled na celý rok, kdy nyní očekává tržby 15,2 – 15,5 mld. Kč (tj. +4,2 až 6,2 % r/r) a upr. zisk EBITDA 3 – 3,3 mld. Kč (-10,9 % až -1,9 % r/r). Doposud firma čekala tržby 16,0 – 16,4 mld. a zisk EBITDA 3,2 – 3,4 mld. Kč. Snížení výhledu je v souladu s naším očekáváním, kdy odhadujeme za celý rok tržby 15,25 mld. Kč a zisk EBITDA 3,01 mld. Kč.

Management Colt CZ v otevřeném dopise americké firmě Vista Outdoor navrhl spojení firem, které by oceňovalo akcie Vista Outdoor na 30 USD/ks a přineslo nových 600 mil. USD vlastního kapitálu a 300 mil. USD nového dluhu do společnosti. Colt CZ tak představil konkurenční nabídku vůči oznámenému prodeji hlavního segmentu Sporting Products (výroba munice) české skupině CSG. Tato transakce byla schválena představenstvy obou firem, ale čeká na schválení valnou hromadou Vista Oudoor. Colt CZ argumentuje, že oddělení Sporting Products ponechá ve Vista Outdoor pouze málo ziskový segment doplňkového zboží a že není v zájmu akcionářů Visty. Představenstvo Vista Outdoor v reakci na dopis uvedlo, že jej podrobně prozkoumá. Výsledky Colt CZ nadále stlačované kontrakcí v USA a snížení výhledu hodnotíme negativně a očekáváme nepříznivou reakci trhu.

mil. Kč9M23r/r9M22e9M23 Trhe9M23 J&T Banka
Tržby9910,5-3,0%10219,910522,09967,6
Upr. EBITDA1935,0-17,3%2341,12030,02029,1
EBITDA marže19,5%-2,4 pr.b.22,9%19,3%20,4%
Provozní výsledek1124,2-24,4%1487,41222,01230,4
Finanční výsledek767,4255,4%216,0-527,4
Upr. čistý zisk1482,01,5%1460,61564,81564,8
Upr. čistý zisk na akcii (Kč)42,6-0,9%43,0-45,2
Zdroj: Colt CZ, J&T Banka     

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.