Investice do dluhopisů ropných společností

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Marek Ševčík je aktuálně zodpovědný za správu čtyř investičních fondů s objemem aktiv ve výši 5 mld. korun. Na denní bázi vyhledává a selektuje nové investice a následně je začleňuje do portfolia v rámci risk managementu.


Investice do dluhopisů ropných společností
#Dluhopisy

Akcie komoditních firem jsme v portfoliích zredukovali. Několikrát jsem se ve zdejších příspěvcích snažil nastínit, že správa peněz není o honbě za výnosem, ale o balancování výnosu a rizika. Pokud nám investice za rizika nestojí, s klidem se díváme na případné zisky ostatních. Podobně nyní smýšlíme o komoditních akciích, přičemž v sektoru ale zůstáváme.


Těžaři ropy v Severním moři mnohdy financují své aktivity na kapitálovém trhu pomocí dluhopisů. Povědomí o těchto firmách je relativně malé, přestože se často jejich náklady na vytěžený barel pohybují v pásmu pouhých dvaceti až třiceti dolarů. Současná cena ropy Brent je v pásmu osmdesát až devadesát dolarů za barel. Cena by mohla propadnout na polovinu a několik let tam zůstat, aniž by to ohrozilo splácení jejich dluhu.

Ti, které bychom považovali za výnosově zajímavé, jsou však zároveň těmi, kteří ztělesňují tzv. single asset risk (riziko jednoho aktiva). Není to doslovně jeden vrt, ze kterého se těží, ale menší ropné společnosti bývají zpravidla fixovány na jednu oblast. S tím souvisí tzv. execution risk, kdy například prosakování jednoho z vrtů může zastavit těžbu v celé oblasti, stejně jako potíže při výstavbě mohou zpozdit projekt o několik let či jej zastavit. I relativně malí těžaři však operují v několika ropných polích a účastní se (často v partnerství s největšími hráči oboru) těžby z desítek vrtů.

V neposlední řadě je zde také riziko změny ceny samotné ropy a její volatilita. Těžařů se však krátkodobé výkyvy na pár dnů de facto netýkají, pro ně je důležitá střednědobá a dlouhodobá úroveň. Seriózní firmy využívají zajištění ceny na několik kvartálů dopředu. Mnohdy zajišťují přes polovinu své produkce, což i investorům přidává na spolehlivosti odhadů hotovostních toků.

Po krasojízdě akcií „ropáků“ jsme z nich značnou část zisků vybrali, v některých případech se zisky blíží stu procentům. Stojí však za zvážení zůstat v sektoru pomocí firemních dluhopisů těžařů ropy v Severním moři, které umí na následující jednotky let nabídnout výnos zhruba10 % ročně. S perspektivou sektoru nadále souhlasíme.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.