Investujme, k penězům se neprospoříme

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Michal jako portfolio manažer spravuje dva akciové fondy, primárně řeší tedy akcie, prezentuje názory na investování a utváří pohled investiční společnosti na trh. Jeho práce je důležitá hlavně pro klienty, kterým se stará o majetek, ale samozřejmě také pro banku jako takovou. 


Investujme, k penězům se neprospoříme
#Trendy#Cíle

Aktuální situace na trzích s finančními produkty nabízí zajímavé možnosti. Velká část české veřejnosti je poměrně konzervativní, a tíhne tak k vkladovým produktům. Po delší době nízkých úrokových sazeb má v ruce pádný argument – sazby jsou krásně vysoko, na ročním termínovaném vkladu můžete klidně dostat okolo 6% p. a. Pominu to, že samozřejmě ani tato sazba nepokryje současnou inflaci, takže reálně vkladovým produktem nadále ztrácíme. Objektivně nutno přiznat, že v tomto krátkém období ani investice do rizikovějších instrumentů, jako jsou dluhopisy nebo akcie, nemusí znamenat, že inflaci překonáme. V delším období už je to ale úplně jinak – tam platí, investujme co nejvíc, jak můžeme, k velké částce se neprospoříme.


Problém u vkladových produktů je ten, že aktuálně sice vložíte peníze na roční termíňák, ale co budeme dělat po roce? Sazby v horizontu jednoho, a když budu skeptický, tak během roku a půl až dvou půjdou zase dolů. Takže vidina dalších ročních 6 % se mi rozplynula. Budu se muset rozhodnout, jestli tedy obětuji další procenta a obnovím termíňák, nebo půjdu investovat.

Ale právě finanční trhy – jak dluhopisové, tak akciové – citlivě reagují na pohyb úrokové sazby. Vyšší sazba je oslabuje, naopak nižší úroková sazba je podporuje. Není tedy lepší zainvestovat hned místo termíňáku? Vyhnu se tím období, kdy propásnu možnost naskočit do dluhopisů nebo akcií při otočce centrálních bank směrem dolů a budu muset tyto instrumenty kupovat za rok až dva na vyšší ceně. Navíc budu o toto období investovat déle, to mě při složeném úročení „nasype“ další procenta. Pokud si měsíčně „od pusy utrhnu“ 2000 Kč, budou mi investice generovat při 7% zhodnocení cca následující částky:


Investujme, k penězům se neprospořím


Po pravdě řečeno, pokud budu mít peníze jen na vkladových produktech, je velmi malá pravděpodobnost, že se k podobným částkám kdy dostanu, protože 7% sazbu máme v České republice něco přes rok a není moc pravděpodobné, že vydrží déle než další rok. Proto je dobré přemýšlet nad delší vizí, co chci s penězi dělat.

Z mého pohledu je rozhodně vhodnější způsob zhodnocení vlastních prostředků investice do dluhopisů či akcií než dávat peníze do vkladových produktů. A pravidelná investice, to je něco, co dokáže pozitivně překvapit v období horizontu pěti, deseti či více let – bez obavy o to, že v tom období o svoje peníze na investicích přijdu. Trhy v delším horizontu rostou, pravda, s nějakými výkyvy, ale tak to bývá. Nikde není nic zadarmo a trochu adrenalinu za to vyšší zhodnocení stojí! Zkuste to, a pojďme si napsat za pět let, jak to fungovalo.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.