Banka Creditas: Emise MREL dluhopisů s kupónem 7,5 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Banka Creditas zahájila úpis 3letých korunových dluhopisů započítávaných do tzv. minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky (MREL). Dluhopisy mají nominál 10 tis. Kč a nesou fixní úrok 7,5 % p.a. Objem emise je 750 mil. Kč s možností navýšení až na maximálně 1 mld. Kč. Datum emise je 30. 7. 2024. Emitent má možnost dluhopisy předčasně splatit (call opce) nejdříve po dvou letech od data emise.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.