Inverted Jenny na aukci v New Yorku

6-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
Radovan MíšekInverted Jenny na aukci v New Yorku
#Radosti#Příběhy

V aukční síni Robert A. Siegel Auction Galleries v New Yorku se 8. listopadu dražila jedna z ikonických známek světové filatelie nazývaná Inverted Jenny. Nabízená dvoubarevná známka vydaná v USA roku 1918 o nominální hodnotě 24 centů má uprostřed karmínově-růžového rámečku vyobrazeno modré letadlo Curtiss JN-4HM, ovšem letadlo je převrácené. Tisková chyba se stala pouze u jednoho archu o 100 známkách, dražený exemplář v nejvyšší známé kvalitě nakonec dosáhl na cenu 2 mil. USD včetně aukční přirážky.

Aukční dům Robert A. Siegel Auction Galleries byl založen v Kansas City ve státě Missouri roku 1930. Je největším aukčním domem s filatelistickým materiálem v USA a jedním z největších na celém světě. Za dobu své existence aukční dům realizoval prodeje celosvětově významných sbírek, např. prodej sbírky farmaceutického magnáta Josiaha K. Lillyho nebo správce fondů a zakladatele společnosti PIMCO Williama H. Grosse. Psal se rok 1955, kdy se u tohoto domu poprvé konala aukce zahrnující i známku Inverted Jenny, a do dnešní doby většina prodejů této ikonické známky proběhla právě u Robert A. Siegel Auction Galleries. Aukční dům disponuje databází mapující informace o každém exempláři Inverted Jenny včetně jeho vyobrazení.   


Inverted Jenny na aukci v New Yorku
Inverted Jenny na aukci v New Yorku

Inverted Jenny 1918 – přední i zadní strana draženého exempláře


Historické pozadí

Dne 15. května 1918 byl zahájen první pravidelný letecký poštovní provoz v USA. Pro tento stálý letecký provoz byl využito šesti upravených letadel modelu Curtiss JN-4HM (odtud přezdívka Jenny) pro účely převozu pošty, která létala mezi Washingtonem D.C. a New Yorkem s mezipřistáním ve Philadelphii. Délka celkové trasy byla cca 225 mílí a let trval 3 hodiny. Letadla odlétala v obou směrech dopoledne v 11:30 z Washingtonu D.C. a z New Yorku. Z Washingtonu do Philadelphie trval let necelé dvě hodiny, došlo k výměně pošty a následně pokračoval hodinový let z Philadelphie do New Yorku (a obdobně v opačném směru). Průměrná rychlost letu v období od 15. května do 31. prosince 1918 činila 72 mil za hodinu.        

Za leteckou přepravu poštovních zásilek byla pošta oprávněna účtovat 24 centů za unci. K tomu účelu bylo třeba vydat leteckou známku a na její tvorbě byly práce započaty 4. května 1918. Výsledkem je dvoubarevná známka s karmínově-růžovým rámem a modrou vinětou znázorňující letadlo Curtiss JN. Paradoxně znázorněné letadlo není model upravený pro přepravu pošty, ale standardní letadlo s místy pro sezení.

Tištěny byly archy o 100 známkách (10 známek vertikálně a 10 známek horizontálně). Způsob tisku byl poměrně náročný na ruční práci a zároveň pracovníci byli pod velkým tlakem, aby archy byly připraveny včas. Vzhledem k tomu, že známka byla dvoubarevná, bylo třeba celý proces tisku provést dvakrát – jednou pro tisk rámu a podruhé pro tisk viněty. Pracovníci tiskárny museli bedlivě sledovat, zdali tiskové desky i archy s vytištěným rámem vkládali do tiskařského přístroje správným směrem. Po vytištění kompletního archu došlo k oříznutí horní i pravé strany k dosažení vhodné velikosti archu a následně k perforaci jednotlivých známek. Důležité je rovněž zmínit, že standardně se známky tiskly v arších o 400 známkách a následně se z nich nařezaly archy menší, po 100 známkách.

Otázkou je, ve které fázi tisku došlo k chybě a co je převrácené, jestli rám, či viněta. Nejpravděpodobnější teorie tvrdí, že rám je vytištěn správně a chyba nastala při instalaci tiskové desky, tj. tisková deska byla omylem otočena o 180 stupňů. Následné vložení archu správným směrem způsobí, že výsledná známka má převrácenou vinětu. Proč si toho nikdo nevšiml? Pracovníci primárně sledovali kontrolní prvky umístěné po stranách archu, ovšem ty byly ve správné pozici. Zároveň si ale musíme uvědomit, že v roce 1918 většina lidí nikdy ještě letadlo neviděla, tudíž převrácený střed je nemusel vůbec překvapit, a tak mohlo dojít k neodhalení chyby.         


Objevení celého archu

První známky byly distribuovány ve dnech 13. a 14. května 1918 na pošty ve městech, ve kterých letecký provoz probíhal, tj. ve Washingtonu D.C., Philadelphii a v New Yorku. V tu dobu pracoval a žil ve Washingtonu D.C. filatelista William T. Robey, který měl zájem koupit celý arch nových leteckých známek. Již několik dní před zahájením prodeje známek psal svému příteli a filatelistovi o vydání nové známky a konkrétně zdůraznil: „Mohlo by tě zajímat, že design známky je tvořen ze dvou částí, kdy jedna je vložena do druhé, podobně jako tomu bylo u panamerických vydání. Myslím, že se vyplatí být ve střehu pro případ obrácených vydání.“

Doplňme, že známky s obráceným středem se již ve filatelistické historii USA objevily, a to u emise známek v rámci Panamerické světové výstavy v roce 1901. Dodnes se jedná o rarity, ovšem ne takového významu, jako v případě Inverted Jenny.

Ráno 14. května 1918 Robey zašel na poštu, ale nebyl spokojený s archy, které měl poštovní úředník k dispozici. Poštovní úředník ho informoval, že má ještě přijít další zásilka archů, a proto Robey v poledne zašel na poštu znovu. Setkal se stejným úředníkem a ten mu ukázal arch z nové dodávky. Robey okamžitě viděl, že na celém archu bylo letadlo obráceně a za 24 dolarů celý arch koupil. Zeptal se poštovního úředníka, zdali by mu ještě neukázal další archy, ale na žádný s převráceným letadlem již nenarazil. Ukázal zakoupený arch úředníkovi a ten okamžitě zavřel přepážku a odešel telefonovat. V ten moment si Robey uvědomil, že by mu arch mohl být zkonfiskován, a tak raději poštu opustil. Zkusil ještě navštívit další poštu v okolí, ale již na žádný arch s chybou nenarazil.

Hned ve stejný den začal Robey obesílat filatelisty i obchodníky se známkami a informoval je o jeho nálezu. Jeho aktivita spustila hon na další případné archy s chybou, žádný další se ale nenašel. Určitou nejistotu o existenci dalších tří archů s chybou ještě indikoval způsob, kterým byl arch oříznut, poněvadž v tu dobu se tiskly archy o 400 známkách. Cílem Robeyho bylo samozřejmě arch s chybou výhodně prodat. V období od nákupu archu až do 20. května 1918 měl Robey nabídky začínající na 250 dolarech až do výše 15 tisíc dolarů. Právě za 15 tisíc dolarů prodal 20. května 1918 chybný arch obchodníkovi Eugenu Kleinovi. Klein ve stejný den obratem arch prodal Edwardu Greenovi za částku 20 tisíc dolarů. Green nechal Kleina celý arch rozdělit do bloků a jednotlivých známek. Některé známky i bloky byly prodány a zbytek si Green ponechal.  

V současnosti je evidováno šest bloků po čtyřech známkách, zbytek jsou jednotlivé známky. Naposledy byl blok čtyř známek prodán ze sbírky návrháře Stuarta Weitzmana. Prodej realizovala aukční síň Sotheby’s za 4 860 000 dolarů na aukci konané 8. června 2021. 


Inverted Jenny na aukci v New Yorku

Blok čtyř známek Inverted Jenny ze sbírky Stuarta Weitzmana, Sotheby’s 2021


Na aukci po pěti letech

Dražená známka je považována za exemplář v nejvyšší známé kvalitě, což potvrzují i certifikáty z roku 2022 (certifikáty vydal Professional Stamp Experts a The Philatelic Foundation), které uvádějí ohodnocení 95 (ze 100), poštovně nepoužitá s původním lepem a bez stopy po nálepce. Známka je z pozice archu č. 49. Prvně a zatím naposledy byl tento exemplář dražen v listopadu 2018 aukčním domem Robert A. Siegel Auction Galleries. Do dražby ho dal dědic původního kupce E. Greena, dostal se tedy na veřejnost po sto letech. Nový majitel a současný vlastník zaplatil 1 593 000 dolarů (včetně aukční prémie 18 %) a nebyl zveřejněn.     


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.