CTP: Nová pobočka v Asii reaguje na zájem firem o přesun ploch do Evropy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Logistický developer CTP oznámil, že otevírá novou pobočku v Hongkongu. Ta by měla reagovat na rostoucí zájem tamních výrobců a přepravních firem o přesun výroby a skladů na evropský kontinent. CTP tak chce díky pobočce umožnit tamním společnostem rychleji získávat nájem logistických ploch CTP zejména ve střední Evropě. Přesun je dán jak narušením logistiky během pandemie covid-19, tak geopolitickými obavami. Mezi ty patří např. připravovaná regulace EU, která bude požadovat např. po datacentrech uchovávajících data pro evropské firmy relokaci na území EU. Pobočku CTP v Asii povede Jaromír Černík, který v Hongkongu působí přes 20 let.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.