Praha 2017 růstová!

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Pražská burza po hubených letech nastavila vlídnější tvář svým investorům a připisuje si zisk přes 15% v letošním roce a to bez dividend.

Zářící hvězdou letošního roku je pak Unipetrol, který si připisuje fantastický růst přes 100% od začátku roku. Důvodem je nadprůměrně dobré hospodaření společnosti podpořené jednorázovými položkami z pojistných plnění (díky požáru a havárii v letech 2015+2016). Navíc Unipetrol je společností bez zadlužení, naopak na jednu akcii má společnost více než 50 korun hotovosti (cash + poskytnuté prostředky do cashpoolu) a nad 100kč činí nerozdělený zisk minulých let, což skýtá možnost pro výplatu plnotučné dividendy. Famózních 100% letos dosahuje i zhodnocení u Fortuny (snaha o ovládnutí společnosti), Pegas si užíval svou chvíli slávy s cenami nad 1000Kč za akcii v průběhu září, a mediální CETV ožila po lepších číslech z hospodaření a spekulacích o zájmu některých domácích investičních skupin (letos zatím zhodnocení činí +56%). V bankovním sektoru je už pak pohled na růst skromnější, Erste dominuje více jak 25%ním růstem, Komerční banka je od začátku roku téměř beze změny, Moneta je pak zklamáním roku – resp. výkon jejich akcií na pražské burze. Moneta letos odepisuje přes 6%, kdy na trhu nadále působí velké množství prodejců, ochotných prodávat i na těchto cenových úrovních. Pro mě je to poměrně překvapení, díky vysoké dividendě a otočce na českých úrokových sazbách směrem nahoru bych čekal pozitivnější cenovou reakci, než současnou cenovou úroveň.

Na závěr jsem si nechal burzovní jedničku českých akcií, elektrárenský gigant Čez. Ten si připisuje letos zhodnocení přes 13% (+dividenda), když růst přišel až v druhé polovině roku a následoval se značným zpožděním růst cen elektřiny v regionu a také své konkurenty na okolních trzích. Proč tomu tak bylo, můžeme jen spekulovat, nicméně současný vývoj na ceně elektřiny mluví zatím ve prospěch možného pokračování současného vývoje. Čez je společností s majoritním státním akcionářem, příliš efektivně však zatím svůj vliv neuplatňoval. Současné povolební vyjednávání zatím oddálilo změny na manažerských postech, lze se ale domnívat, že k nim v příštím roce dojde. Že se stát ujme svého akcionářského práva a bude ho vykonávat efektivně. Spekulace ohledně výstavby jaderných reaktorů pak mohou hýbat kurzem více, než by bylo zdrávo, resp. příjemno jednotlivým akcionářům, nicméně nadále platí, že Čez je akciová společnost, musí resp. obchodní zákoník a těžko se může na nařízení nějakého politika vydat cestou, která by byla pro samotnou společnost ztrátová. Nelze proto vyloučit ani možné rozštěpení společnosti, vykoupení ostatních akcionářů z klasické výroby energie. Ale to předbíháme, každopádně i v roce 2018 bude právě Čez patřit  nadále k nejvíce sledovaným společnostem na našem trhu!


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.