PMČR: Parlamentní rozpočtová komise podpořila vyšší zvyšování daní na tabák

1-minutové čtení
J&T specialista



Dle dnešního Práva parlamentní rozpočtová komise podpořila zvýšení tabákových daní pro příští rok o 10 % a 5% zvýšení pro roky 2022/23. Návrh ministerstva financí dosud počítal s 5% zvýšením za rok pro období 2021 až 2023. Vyšší zvyšování tabákových daní by bylo nepříznivou informací pro tabákové společnosti.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.