Primoco: Vypořádání opcí a mírný růst free floatu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV oznámil, že v pátek 8. 3. 2024 došlo k vypořádání akciových opcí, které vznikly v r. 2015 a které opravňovaly vybrané osoby ke koupi akcií od zakladatele Ladislava Semetkovského. Druhý největší akcionář firmy Gabriel Fülöpp získal od Ladislava Semetkovského 324 554 akcií firmy (cca 6,9 % akciového kapitálu) za 294,42 Kč/akcie. Dále tři hlavní manažeři společnosti nabyli menší počet akcií, když obchodní ředitel Jakub Fojtík, hlavní pilot a konstruktér Radek Suk a výrobní ředitel Josef Šťastný získali každý 13 330 akcií po 1 Kč/akcie. I po vypořádání opcí zůstal Ladislav Semetkovský s 50,4 % akcií většinovým akcionářem společnosti a podíl Gabriela Fülöppa by měl vzrůst na 30,9 %. Semetkovský dříve také deklaroval, že si plánuje ponechat majoritní podíl. Realizací opcí ze strany managementu podle nás dojde k mírnému nárůstu free floatu (podílu volně obchodovaných akcií), a to cca o 0,8 procentního bodu na necelých 19 %. Zprávu považujeme ze neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.