Míra inflace v lednu propadla až na 2,3 % meziročně

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


Míra inflace v lednu propadla až na 2,3 % meziročně
#Trendy#Ekonomika

Meziroční míra inflace v lednu nečekaně prudce poklesla na 2,3 % (6,9 % r/r v prosinci), což bylo více, než se čekalo (2,9 %). Za poklesem míry inflace stály hlavně ceny energií a potravin. Míra inflace klesla na nejnižší úroveň od března 2021


2,3 %


Hlubší propad míry inflace kvůli změnám cen energií

Na začátku letošního roku se očekával výrazný propad míry inflace, když z výsledků vypadla řada vlivů a statistických efektů z loňského roku. Trh podle průzkumu agentury Bloomberg a také ČNB očekával propad míry meziroční inflace z úrovně 7 % na 3 %. Proto je propad inflace k 2 procentům na 3leté minimum překvapivý, ale nikoliv nečekaný. Vůči prosinci (6,9 % r/r) míra inflace klesla o 4,6 procentního bodu na 2,3 % r/r, přitom vliv cen energií a cen potravin z toho tvoří 4,4 procentního bodů.


Stabilizace pokračuje, ale stále úplně nenastala

Na začátku letošního roku ceny v průměru vzrostly o 1,5 % meziměsíčně, což je výrazně méně, než byl loňský rekord (+6,0 % m/m v lednu 2023), ale z hlediska dlouhodobého průměru jde stále o zvýšenou hodnotu. Průměrný nárůst cen v lednu v minulosti byl 0,9 % m/m (průměr za 2010–2020). To ukazuje, že velké cenové šoky jsou pryč a inflační vývoj se stabilizuje. Nicméně i když se nenaplnila rizika podstatných úprav ceníků na začátku roku, tak stále v české ekonomice nejde mluvit o nízkoinflačním prostředí.


Vliv srovnávací základny u energií

Letos v lednu ceny energií domácnostem vzrostly o 7,4 % m/m, a to hlavně kvůli cenám elektřiny (12,1 % m/m). Vloni v lednu ceny energií vzrostly o 47 % m/m, což pro celý rok 2023 vytvářelo zvýšenou srovnávací základnu. Nyní tento vliv skončil a v meziročním srovnání růst cen energií propadl na 4,7 % (43 % r/r v prosinci), což z celkové inflace odmazalo 3,8 procentního bodu, tj. čtyři pětiny propadu celkové inflace v lednu. Velmi příznivý vývoj zůstává u cen potravin (0,0 % m/m), kde se meziroční pokles prohloubil na -3,9 % (-0,3 % r/r v prosinci). Ceny potravin tak snižují celkovou míru inflace (příspěvek -0,7 procentního bodu) a je pravděpodobné, že se tento vliv ještě zesílí v nejbližších měsících.


Stále zvýšený růst cen služeb

V rámci inflace se stále více rozevírají nůžky mezi dvěma položkami. Zpomalení inflace v posledních měsících se týká hlavně cen zboží, a dokonce u řady položek nastává cenová deflace. Meziročně v lednu klesaly ceny potraviny (-4 % r/r), pohonných hmot (-2 % r/r), aut (-2 r/r) a výrazně meziročně zlevnil i zemní plyn (-7 % r/r). V souhrnu ceny zboží meziročně vzrostly o pouhých 0,7 %.

U služeb také dochází k odeznění předchozího inflačního šoku, ale jde o podstatně pozvolnější proces. V lednu ceny služeb byly meziročně vyšší o 5,1 % (5,7 % v prosinci) a i meziměsíční růst po sezónním očištění stále odpovídá ročnímu tempu kolem 4,5 procenta. Podle našeho názoru je to jeden ze znaků, že inflační vývoj se sice výrazně uklidnil, ale boj s inflací ještě úplně neskončil. Stále zůstává riziko, že po odeznění přechodných vlivů u cen zboží se může inflace ještě vrátit nad úroveň 3 procent. Pro letošní rok očekáváme průměrnou inflaci 2,6 % (10,7 % v roce 2023), což by byla nejnižší hodnota za posledních 6 let.


Výsledky nižší inflace určitě posílí v ČNB úvahy o rychlejším snižování úrokových sazeb. Pro nejbližší zasedání (20. března) je ve hře minimálně další snížení sazeb o 50 bodů na 5,75 % (nyní 6,25 %), ale rostou šance i na větší snížení (o 75 bodů). Ovšem úvahy o rychlém snižování sazeb může brzdit prudký propad kurzu koruny v poslední době.

Koruna k euru v reakci na výsledky inflace klesla o 10 haléřů na 25,50 CZK/EUR, ale pak korigovala zpět.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.