Inflace pozvolně zpomaluje. Dolaroví milionáři letos čekají růst cen o 10-15 procent

2-minutové čtení

Na konci minulého roku trh predikoval průměrnou inflaci pro rok 2023 kolem 9 %. Čeští dolaroví milionáři se v průzkumu Wealth Report 2022přikláněli k výsledku nad 10 procent a aktuální vývoj dává za pravdu jim, spíše než analytikům. Drtivá většina českých dolarových milionářů má velké obavy z negativních dopadů inflace zejména na běžné domácnosti a nejzranitelnější vrstvy společnosti. Za hlavní příčinu inflace movití považují předchozí politiku levných peněz.


Inflace zpomalila, ale stále je vysoká

Podle dat Českého statistického úřadu míra inflace v únoru 2023 zpomalila, ale spotřebitelské ceny jsou stále v meziročním srovnání vyšší o 16,7 %. Na první pohled jde o pozitivní zprávu, protože v lednu ČSÚ zaznamenal nárůst o 17,5 %, ale i únorové výsledky jsou stále velmi daleko od ambiciózního výhledu centrální banky, která do roku 2024 očekává pokles inflace na dvě procenta. “Inflační vývoj se trendově obrátil, ale jde o velmi pozvolnou změnu. Celková míra inflace by měla dál klesat cca o jeden procentní bod za měsíc. V létě by se měla dostat pod 10 %, pak už bude další pokles pomalejší. Cílová dvouprocentní inflace je tak zatím pořád daleko,” říká Petr Sklenář, hlavní ekonom J&T Banky. Stejně tak dolaroví milionáři podle výsledků výzkumu Wealth Report 2022 J&T Banky neočekávají, že se inflace rychle sníží na nízké hodnoty. Většina z nich (55 %) si myslí, že bude na úrovni 10-15 %.

Rizika dopadů na běžné domácnosti

Velmi rychlý růst cen česká ekonomika zažívá již několikátým rokem. Už v roce 2021 dosáhla inflace dvojciferných hodnot, a tak je v souhrnu spotřební koš nyní o třetinu dražší v porovnání se začátkem roku 2021. Takto vysoká čísla se již citelně dotýkají většiny Čechů. Právě dopadů inflace na širokou veřejnost se podle výsledků výzkumu obávají i ti nejbohatší. „Čeští bohatí se obávají negativního vlivu inflace na běžné domácnosti a nejzranitelnější vrstvy společnosti, kterým pod vlivem narůstajících cen a životních nákladů může hrozit nárůst existenčních problémů, což může vést k politické radikalizaci, která v extrémním případě může ohrozit samotnou demokracii, tržní ekonomiku a s ní spojenou svobodu podnikání,“ vysvětluje Sklenář.

Příčin je podle bohatých vícero

Současná inflace nemá jednu příčinu, ale jedná se o kombinaci mnoha dopadů, které se vzájemně zesilovaly. Svůj podíl měla pandemie covid-19 a válka na Ukrajině, což přineslo štědré vládní kompenzace, narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců a pak zvýšení cen ropy a zemního plynu. Svoji roli má dlouhodobě přehřátý domácí trh práce,” vysvětluje Sklenář. Čeští dolaroví milionáři pro výzkum Wealth Report 2022 J&T Banky za hlavní příčinu označili dlouhodobou politiku levných peněz, nízkých úrokových sazeb a nákup aktiv centrálními bankami. Tento faktor za příčinu inflace označilo 58 % z nich. Důležitou roli podle 45 % z nich má také prosazování ekologických zdrojů energie ze strany Evropské unie na úkor těch levnějších. U běžné populace je za příčinu problémů nejčastěji označována válka na Ukrajině (49 %) a snaha Ruska vyvolávat nestabilitu, a tím zvyšovat ceny ropy a zemního plynu (35 %).