Primoco získalo oprávnění od Ministerstva obrany

1-minutové čtení
J&T specialistaSpolečnost Primoco získala od Ministerstva obrany ČR oprávnění coby výrobní a vývojová organizace. Oprávnění je prvním krokem k získání vojenského typového certifikátu pro letoun Primoco UAV One 150M. Certifikát by měl v budoucnu usnadnit dodání bezpilotních letounů Primoca vojenským složkám.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.