Poslanci schválili pomoc živnostníkům a odklad splátek

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Poslanecká sněmovna včera schválila jednorázový příspěvek 25 tis. korun pro živnostníky. Sněmovna schválila několik opatření včetně návrhu na odklad splátek úvěrů. Jednotlivci i firmy budou moci svoji banku požádat o přerušení  splácení úvěrů či hypoték buď na tři, nebo šest měsíců. Délku přerušení si budou moci vybrat. V případě jednotlivců má být podle předlohy odloženo splácení úroků i jistiny, ale úročení poběží dál. U firemních úvěrů bude pozastaveno jen splácení jistiny. Všechny návrhy musí ještě schválit Senát a podepsat prezident.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.