J&T VENTURES opět investuje do slibných start-up projektů

3-minutové čtení

J&T VENTURES, venture kapitálový fond J&T BANKY, si vybral další start-upové projekty, do kterých zainvestoval. Po prvních investicích, které fond uskutečnil v zimě letošního roku, získaly nyní podporu projekty: Dateio se svou platformou pro cílený marketing; Pygmalios s nástroji pro behaviorální analytiku fyzického chování zákazníků a dění v obchodě a společnost 720° s analytickým řešením, které pomáhá se správou kvality prostředí budov.

Finance z J&T VENTURES budou vynaloženy u vybraných projektů především na další rozvoj produktů a vybudování silných prodejních týmů, přičemž celková výše investice se pohybuje v průměru okolo 7 milionů korun na projekt.  „Fond za rok svého působení na trhu investoval více než 40 milionů korun do několika slibných projektů (mimo výše zmíněné je to ještě FetView a ICE Gateway), kterým bude napomáhat nejen s rozvojem produktů, ale především se zahraniční  expanzí. I když jsou projekty z portfolia fondu různorodé, jedno mají společné, na trh přichází s inovativním produktem s velkým potenciálem. Navíc všechny mají za sebou skvělý tým,“ říká Adam Kočík, investiční ředitel J&T VENTURES a dodává: „I nadále hledáme projekty, které potřebují a ocení nejen investiční, ale i Smart money podporu.“

 

Dateio

Dateio, pražský start-up zaměřující se na oblast personalizovaného marketingu, navazuje se svým produktem z oblasti Card-linked offers (CLO) na rychle rostoucí koncept z USA. Pečlivá analýza nákupního chování uživatelů platebních karet napomůže obchodníkům oslovit zákazníka přímo s cílenou nabídkou. Nejde o další věrnostní systém s obecnými nabídkami pro všechny, ale o maximálně personalizovanou nabídku od obchodů, ve kterých zákazník nakupuje nebo jim podobných. Navíc není třeba žádných dalších karet, slevy se jedním kliknutím spojí s platební kartou klienta a jejich využití je tak automatické a diskrétní. V USA koncept CLO implementovalo od roku 2008 již více než 300 bank. Dokonce se očekává, že CLO programem v letošním roce projde přes 1,7 miliardy transakcí a zapojí se do něho 40 % americké populace. V České republice nyní Dateio uvádí CLO program do provozu spolu s první bankou, nicméně cílem je samozřejmě navázat spolupráci s dalšími bankami na českém trhu a postupně rozšířit činnost na další trhy v Evropě.

 

Pygmalios Analytics 

Pygmalios Analytics představuje cenově dostupné a efektivní technologické řešení pro sběr dat či navigaci uvnitř objektů a následný monitoring pohybu návštěvníků. Za „Google Analytics“ v reálném fyzickém světě stojí skupina mladých Slováků. Díky této hardwarově-softwarové platformě lze sledovat a analyzovat pohyb zákazníků v reálném čase a následně tak nejen efektivněji využít prodejního prostoru, ale také zkvalitnit nabízené služby. Software totiž snadno odhalí, kdy byly nejdelší fronty u pokladen, jak dlouho zákazník v obchodě průměrně setrvá a další faktory, které ovlivňují nákup či spokojenost zákazníka. Navíc díky propojení se smartphony bude mít každý zákazník navigační systém při ruce a ve velkých centrech nebude zbytečně bloudit. Projekt již byl úspěšně realizován v prodejně COOP a také na Retail Summitu, kde pomohl zmapovat chování účastníků konference.

 

720°

Finská společnost 720° nabízí jednodušší řešení pro optimalizaci pracovního prostředí s důrazem na zdraví a produktivitu zaměstnanců. Její cloudové řešení vyhodnocuje podmínky v budově v reálném čase a upozorňuje na odchylky od nastavených norem, z posbíraných dat následně identifikuje příležitosti ke zlepšení a pomáhá klientům najít optimální nastavení budovy a pracoviště. V kancelářských budovách monitoruje například tepelný komfort, kvalitu vzduchu nebo akustiku. Řešení používá více než 20 korporací v severských zemích, a dál získává pozornost jak u zaměstnavatelů, tak developerů.

 

J&T VENTURES

Venture kapitálový fond nabízí nejen finanční prostředky pro růst a rozvoj, ale také pomoc s nastavením obchodní strategie a firemních procesů, podporu expanze na zahraniční trhy a manažerské zkušenosti a kontakty.  Fond vyhledává nadějné podnikatelské nápady především z oblasti informačních technologií, vzdělávání, zdravotnictví, finančních technologií a IoE (Internet of Everything), orientuje se především na region střední a východní Evropy. Více informací na https://www.jtbank.cz/info/jt-ventures/