ČEZ: Agentura Moody’s potvrdila rating, nicméně zhoršila výhled

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Agentura Moody’s potvrdila stávající rating společnosti na stupni “Baa1”, nicméně snížila výhled ze “Stabilní” na “Negativní”. Tento krok je reakcí na zveřejněnou akvizici 55% podílu v GasNetu. Podle agentury akvizice sice zvýší podíl nízkorizikových regulovaných aktiv, nicméně je spojená s růstem zadluženosti vzhledem k výraznému dluhu GasNetu. V minulém týdnu agentura S&P rating i výhled ČEZu v reakci na akvizici potvrdila.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.