ČEZ: Spotřeba elektřiny v minulém roce rostla

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Spotřeba elektřiny na distribučním území ČEZu (cca 66 % území ČR) v minulém roce meziročně vzrostla o 5,4 % a byla výše než v předcovidovém roce 2019. Nárůst zaznamenaly všechny segmenty, tedy domácnosti (+9,5 %), malé podniky (+0,5 %) i velkoodběratelé (+4,4 % r/r). Nárůst souvisí především s oživením ekonomické aktivity a růstem ekonomiky.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.