JTPEG: Emise dluhopisů JTPEG F.CZ 7,75/29

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost JTPEG Financing CZ I, a.s. dneškem vydává dluhopisy JTPEG F.CZ 7,75/29.

Společnost JTPEG Financing CZ I, a.s. dneškem vydává dluhopisy JTPEG F.CZ 7,75/29. Dluhopisy mají nominál 10 tis. Kč, budou vydány v předpokládaném objemu 1 mld. Kč a ponesou kupón ve výši 7,75 %, který bude vyplácen pololetně. Splatnost dluhopisů bude 22. 2. 2029. Ručitelem dluhopisů je JTPEG INVESTMENTS FUND I SICAV, a.s. Ručitel je fondem kvalifikovaných investorů, v jehož portfoliu aktiv jsou například akcie ČEZ, ProSiebenSat. 1 Media, dluhopisy Tatra Mountains Resorts, úvěry vůči JTPEG Croatia Investment a další. Dluhopisy budou obchodovány na pražské burze.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.