Moneta: Informace z konferenčního hovoru

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta včera odpoledne pořádala konferenční hovor k výsledkům za 2Q, kde mimo jiné zaznělo:

  • Počet zaměstnanců by měl pokračovat v poklesu, což by spolu s růstem mezd mělo znamenat relativně stabilní personální náklady.
  • Management plánuje v druhé polovině roku vytvářet opravné položky na některá rizika, která nejsou zahrnuta v rizikových modelech, jako je válka či dopad vysoké inflace. Nicméně i se zohledněním těchto rezerv by rizikové náklady za celý rok měly být v souladu s dosavadním výhledem v rozmezí 20-30 b.b.
  • Výhled čistého zisku pro tento rok zůstává beze změny na úrovni 4,4 mld. Kč. Na jedné straně management vidí potenciál k překonání dosavadního výhledu o 10 % nebo ještě o něco více, na druhé straně vidí rizika spojená s růstem nákladů na financování, pravděpodobným zavedením sektorové daně ještě v tomto roce a dopady inflace na provozní náklady.
  • Čistá úroková marže by měla zůstat relativně stabilní na úrovni 2,7 % či o něco vyšší (2,8 % v 1H).

Celkově máme z konferenčního hovoru smíšený dojem. Na jednu stranu management vidí mnoho rizik, kterým může banka ve druhé polovině roku čelit, na druhou stranu si myslíme, že dosavadní cíle a výhledy jsou jak pro tento, tak následující roky stále splnitelné.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.