EPH: Akvizice plynových elektráren v Nizozemí

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. EP Netherlands, dceřiná společnost EPH, koupila dvě plynové elektrárny a obchodníka s plynem a elektřinou v Nizozemí.


EP Netherlands, dceřiná společnost EPH, koupila dvě plynové elektrárny a obchodníka s plynem a elektřinou v Nizozemí. Elektrárny mají instalovaný výkon 870, respektive 800 MW a představují přibližně 7,5% podíl na energetické kapacitě země. Cena transakce nebyla zveřejněna. Podle finančního ředitele EP Netherlands Filipa Biznára bude výroba z nízkoemisních plynových elektráren za všech okolností nezbytná při energetické transformaci pro zajištění bezpečnosti dodávek elektřiny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.