Opatrné hlasy z ČNB k předčasnému zvyšování sazeb

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V úterý vystoupili v médiích nezávisle na sobě dva členové bankovní rady – Tomáš Holub poskytl rozhovor pro server ihned.cz a Aleš Michl měl rozhovor pro Institut pro politiku a společnost. Obě vystoupení vyzněla podobně a snažila se tlumit očekávání o rychlém růstu sazeb. Holub zmínil jistou dvojkolejnost ekonomiky, kdy jedna část (pro-exportní průmysl) se oživila rychleji, než byly i ty nejoptimističtější scénáře. Restrikce, které tlumí druhou část ekonomiky, se budou podle Holuba odstraňovat pomalu. Efekty pro ekonomiku spojené s vakcinací Holub očekává spíše až na podzim. Současné nastavení měnové politiky je dle Holuba adekvátní. Michl i Holub zmínili, že kvůli velké nejistotě se budou snažit předejít riziku předčasného zvýšení sazeb. Oba rozhovory tlumí očekávání, že by ČNB v první polovině letošního roku zvyšovala sazby, a diskuze o utažení měnové politiky bude spíše otázka podzimu než léta.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.