Komerční banka: Zrušení úročení PMR sníží úrokový výnos o 115 mil. Kč měsíčně

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce

ČNB rozhodla o ukončení úročení povinných minimálních rezerv (PMR) s platností od 5. října tohoto roku. Následovala tak Evropskou centrální banku, která ke stejnému kroku přistoupila již koncem července s účinností od 20. září. V současné době jsou banky v ČR povinny držet v rámci PMR 2 % z primárních závazků a jsou úročeny 2T-Repo sazbou ČNB (nyní 7 %). Komerční banka vydala tiskovou zprávu, v které uvádí, že výše povinných minimálních rezerv pro současné období (7. září až 4. října) je stanovena na 19,6 mld. Kč a úrokový příjem se tak při aktuální sazbě sníží o 115 mil. Kč měsíčně. To by za současných podmínek znamenalo snížení očekávaného celoročního zisku přibližně o 2 % letos a přibližně o 9 % v příštím roce. Dopad do hospodaření je tak relativně vysoký.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.