Primoco: EBITDA 241 mil. Kč za 2023 meziročně osmkrát vyšší, firma čeká další růst

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV dnes zveřejnil dopis akcionářům, v němž uvedl i předběžné a neauditované výsledky hospodaření za loňský rok. Společnost loni vykázala téměř šestinásobné zvýšení tržeb na 598,1 mil. Kč ze 103,2 mil. o rok dříve. To bylo umožněno jednak trojnásobným růstem dodávek letounů na 33 kusů v loňském roce a také větším objemem dodaného vybavení letounů. Tržby 598 mil. Kč splňují výhled firmy z podzimu 2023, který počítal s tržbami nad 0,5 mld. Kč, a také překonávají náš výhled na 516 mil. Kč tržeb. Zisk před odpisy EBITDA dosáhl 241,1 mil. Kč, meziročně více než osminásobný, když se marže EBITDA zvýšila z 28,9 % na 40,3 %. Výsledek mírně překonal naše očekávání 237 mil. Kč. Marže 40,3 % byla na nižším okraji cílovaného intervalu 40 – 50 %, což přičítáme právě většímu objemu dodávané sensoriky letadel, na jejímž přeprodeji se realizují nižší marže než na samotných letadlech. Čistý zisk firmy dosáhl 189,9 mil. Kč. Společnost díky prudkému růstu hospodaření a zatím minimálním kapitálovým výdajům držela na konci roku na účtech 277,7 mil. Kč (vs. 63,2 mil. před rokem). Generální ředitel společnosti L. Semetkovský uvedl, že firma očekává letos další výrazný nárůst hospodaření. Společnost je podle jeho slov v pokročilé fázi jednání na dodání několika desítek letounů a přizpůsobuje vybavení k nárůstu výroby. Primoco by mělo zažádat o stavební povolení na novou výrobní halu v Písku-Krašovicích v letošním roce, přičemž začátek stavby čeká v r. 2026. Hala by měla umožnit nárůst výrobní kapacity na 250 letadel ročně, tj. cca trojnásobek současného maxima. Náklad na halu by měl činit cca 750 mil. Kč, což je zvýšení oproti dřívějším odhadům, neboť plán nyní počítá i s vývojovým centrem, zařízením pro školení pilotů či pokrytí střechy fotovoltaickou elektrárnou. Primoco pokračuje v certifikaci svého letounu One 150 dle standardů NATO STANAG a nově oznámilo, že požádá i o vojenskou certifikaci při označení letounu One 150M (Military). Půjde však pouze o certifikační proces a letadlo zůstane nebojovým typem. V memorandu se společností Airbus Defense firma v prosinci 2023 rozšířila spolupráci i na obchodní zastoupení ze strany Airbusu. Semetkovský rovněž uvedl, že přechod akcií Primoca z trhu Start na hlavní trh pražské burzy očekává v nejbližším období, přičemž firma již splňuje požadavky nutné k obchodování na hlavním trhu. Prezentované výsledky, výhled na další růst a oznámení o rozšíření spolupráce se společností Airbus Defense hodnotíme pozitivně.   mil. Kč, nekons. 2023 r/r 2022 Tržby 598,1 479,4 % 103,2 EBITDA 241,1 708,8 % 29,8 marže 40,3 % +11,4 pr.b. 28,9 % Zisk před zdaněním 234,8 667,8 % 30,6 Zisk po zdanění 189,9 537,0 % 29,8 Zdroj: Primoco UAV, J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.