CSG: Růst zisku EBITDA o 40 % r/r v první polovině roku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Czechoslovak Group (CSG), jejíž dluhopisy 8,00/2028 se obchodují na pražské burze, zveřejnila výsledky hospodaření za 1. pololetí 2023.

Společnost Czechoslovak Group (CSG), jejíž dluhopisy 8,00/2028 se obchodují na pražské burze, zveřejnila výsledky hospodaření za 1. pololetí 2023. Tržby vzrostly o 15,1 % r/r na 15,89 mld. Kč, kde se podle nás projevila především loňská akvizice italského výrobce munice Fiocchi Munizioni. Zhruba 60 % tržeb vytvořil zbrojní průmysl skupiny a dodávky zbraní na Ukrajinu tvořily v pololetí zhruba čtvrtinu z celkových tržeb. Zisk EBITDA rostl rychleji, a to o 40 % meziročně na 3,43 mld. Kč. Nárůst ziskovosti byl tažen především nižšími náklady na prodané zboží. Společnosti však zároveň vzrostly finanční náklady, což tlumilo nárůst čistého zisku, a ten vzrostl o 6 % r/r na 1,75 mld. Kč. Hlavním faktorem po zbytek roku bude podle firmy poptávka po obranných systémech a dodávky zbraní na Ukrajinu. Doplňujeme, že podle nedávného rozhovoru s výkonným ředitelem skupiny Davidem Chourem by letošní tržby měly dosáhnout 2 mld. EUR (cca 48 mld. Kč) a zisk 0,5 mld. EUR (cca 12 mld. Kč). To implikuje akceleraci hospodaření ve druhé půli roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.