ČEZ: Evropská komise schválila taxonomii

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Evropská komise podle očekávání schválila dočasné zařazení plynu a jádra mezi čisté zdroje energie. Konečné znění obsahuje jen dílčí úpravy oproti původní verzi zveřejněné na přelomu roku. Z pohledu české energetiky je pozitivní zrušení průběžných termínů na snižování emisí plynových zdrojů, kde zůstal jen finální termín ke konci roku 2035, kdy budou uznávána jen nízkoemisní paliva. Naopak podmínka vybudování úložiště jaderného odpadu do roku 2050 v dokumentu zůstala. Celkově považujeme konečný výsledek za mírně pozitivní, když dlouho hrozilo, že kvůli odporu některých zemí nebudou plyn a jádro akceptovány jako čisté zdroje vůbec.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.