Převážení indexů: Mimo jiné CECE, PX či FTSE

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
V pátek (17. 3.) po zavření trhu dojde k převážení hned několika akciových indexů včetně CECE, PX či FTSE. Nové váhy pak budou platit od pondělí 20. 3. 2023. Převážení indexů s sebou většinou přináší vyšší objemy a případnou volatilitu. Domácích titulů by se převažování nemělo nějak výrazně dotknout napřímo. Výjimkou by měla být Photon Energy, která bude zařazena do indexu CECE.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.