Erste Group: Informace z konferenčního hovoru

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Erste Group včera pořádala konferenční hovor k výsledkům za 2Q, kde mimo jiné zaznělo:

  • Na základě komunikace s regulátorem management očekává schválení zpětného odkupu akcií (až 300 mil. EUR do konce tohoto roku) v relativně krátké době. Případné další odkupy se mohou opakovat v závislosti na kapitálové pozici banky. Dopad odkupu vlastních akcií na kapitálovou přiměřenost bude okolo 25-30 b.b. Zpětný odkup není brán jako částečná náhrada dividendy, ale jako doplněk, pokud i přes výplatu řádné dividendy bude kapitalizace nad úrovní, kterou cíluje management (14 % CET1).
  • Ohledně vytvořených opravných položek ve výši 900 mil. EUR na obecná makroekonomická rizika management očekává jen mírné rozpouštění v druhé polovině tohoto roku, v příštím roce pak bude rozpouštění těchto rezerv výraznější v závislosti na makroekonomickém vývoji. V souvislosti s tímto rozpouštěním by tak rizikové náklady měly zůstat na nízké úrovni i v příštím roce. Normalizované rizikové náklady napříč ekonomickým cyklem by pak mohly být v rozmezí 20-30 b.b., což je níže než v minulosti (30-50 b.b.).
  • V příštím roce by banka chtěla překonat trh z pohledu růstu úvěrového portfolia, ambicí managementu je růst v rozmezí 5-10 %.
  • Povinné minimální rezervy u ECB jsou přibližně 1,5 mld. EUR, z čehož polovina připadá na segment spořitelen. ECB minulý týden rozhodla, že přestane od 20. září vyplácet bankám úroky na minimální povinné rezervy, z uvedených čísel tak podle našich propočtů vyplývá, že negativní dopad do čistého zisku Erste by mohl být v rozmezí 30-35 mil. EUR ročně (konsolidovaný zisk za rok 2022 byl 2,2 mld. EUR).

Z našeho pohledu konferenční hovor podpořil pozitivní vyznění samotných výsledků. Současné trendy ohledně nízkých rizikových nákladů a pokračujícího solidního růstu úvěrů by mohly podle vyjádření managementu pokračovat i v příštím roce.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.