Přijatá opatření hospodářské politiky v ČR

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Příslib Dříve premiér Andrej Babiš minulý týden uvedl, že česká vláda uvažuje o široké podpoře pro ekonomiku v celkové výši až 1 bilion korun (cca 18 % HDP). Na přímou pomoc by mělo směřovat až 100 mld. Kč (cca 2 % HDP). Dále se zvažuje dalších až 900 mld. Kč (17 % HDP) jako záruky za závazky postižených firem. Na většinu kroků vláda potřebuje schválení Parlament, který některé kroky ještě může měnit.


Schválené kroky/opatření rozpočtové politiky

 • Kurzarbait – stát bude firmám dotovat 50-80 % mzdy zaměstnanců po 6 měsíců, pokud budou splněny určité podmínky.
 • Prominutí plateb důchodového pojištění za období březen-srpen 2020 pro OSVČ.
 • Prodloužení lhůty na podání daňové přiznání za 2019 a odpouštění penále.
 • Stát promine červnové zálohy na daň z přijmu FO a PO.
 • Prodloužení sociálních dávek a ošetřovného pro rodiče děti do 13 let.
 • Pozastavení třetí a čtvrté vlny EET.
 • Téměř všechny úpravy ještě musí schválit Poslanecká sněmovna, která může ještě vládní návrhy případně pozměnit.
 • Vláda upravila státní rozpočet pro letošní roku, kdy nově počítá s prohloubením deficitu rozpočtu ze 40 mld. na 200 mld. korun. Vláda reaguje na aktuální ekonomický vývoj, nově ministerstvo financí pro letošní rok předpokládá propad české ekonomiky o 5 %. V úterý pak vládní návrh zákona o státním rozpočtu schválila i Poslanecká sněmovna. 
 • Vláda schválila úpravu zákona o ČNB, aby centrální banka mohla obchodovat se státní dluhopisy. ČNB tak získá právní rámec, aby mohla případně provádět QE v ČR.

Podpora financování malých/středních firem

 • Vláda zavedla program Úvěr COVID, který prostřednictvím ČMRZB má poskytnout malým a středním firmám bezúročné půjčky na provozní výdaje. Přijímání žádostí bylo pozastaveno 20.3. a program byl vyčerpán. Z původně schválených 0,6 mld. korun byl program opakovaně zvýšen na 10 mld.
 • V současnosti vláda připravuje program COVID II, který plánuje spustit ve spolupráci s bankovním sektorem, kdy vláda poskytne záruky za úvěry firem. Na program COVID II vláda připravila 5 mld. korun, které by mohli zajisti úvěry až v rozsahu 30 mld. korun.

ČNB

 • Snížila úrokové sazby o 50 bodů na mimořádném zasedání na 1,75 %
 • Preventivně začala bankám poskytovat likviditu v dodávacích repo operacích.
 • ČNB naopak nezvýší bankám proti-cyklickou kapitálovou rezervu, jak o tom dříve rozhodla.
 • ČNB uvedla, že bude v dohledu bank vstřícná, pokud budou banky řešit odklad splátek klientských úvěrů.

Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.