Kofola: O dividendě rozhodne distanční valná hromada 4. – 19. 9.

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Představenstvo Kofoly rozhodlo, že o dividendě ze zisku r. 2022 rozhodne distanční valná hromada, jež se bude konat od 4. do 19. 9. včetně. Právo hlasovat na valné hromadě budou mít akcionáři firmy k rozhodnému dni 28. 8. Návrh na dividendu bude zveřejněn na webu společnosti 4. 9. Zatím management společnosti uvedl, že navrhne za loňský rok vyplatit dividendu minimálně 11,3 Kč/akcie, což byla i výše dividendy za r. 2021. O dividendě chtělo představenstvo rozhodnout až v momentě, kdy bude mít jasnější představu o průběhu letní sezóny a tím i o cash flow firmy. Dodáváme, že dividenda 11,3 Kč by při současné ceně akcie znamenala hrubý dividendový výnos cca 4,1 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.