Makro: Předstihové ukazatele v průmyslu na nízkých úrovních

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Index nákupních manažerů (PMI) v průmyslu v listopadu vzrostl na 43,2 bodů (42,0 b. v říjnu), což byl vyšší nárůst, než se čekalo (oček. 42,9). Ovšem trendově se nic nemění, index PMI více jak poslední půlrok kolísá v pásmu 41–43 bodů, což odpovídá výraznému poklesu průmyslu. Celkově index PMI poslední rok nepřetržitě zůstává hluboko pod hranicí 50 bodů, která u indexů PMI odděluje pásmo poklesu (pod 50) a růstu (nad 50), a zatím se nejen neukazují signály obratu, ale spíše pokračuje kontrakce průmyslu. Podle firem razantně klesají ceny vstupů i prodejní ceny a také pokračuje propouštění zaměstnanců. V listopadu se zlepšení týkalo zmírnění propadu nových zakázek.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.