Komerční banka: Zisk nad odhady zásluhou rozpouštění opravných položek, provozní úroveň bez překvapení

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. KB: Neutrální

Komerční banka reportovala za druhý kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 4 525 mil. Kč, a překonala tak očekávání trhu. Za pozitivním překvapením je výhradně rozpouštění opravných položek, na provozní úrovni byly výsledky víceméně v souladu s odhady.

Čisté úrokové výnosy meziročně klesly o 12 % na 6 463 mil. Kč kvůli růstu úrokových nákladů, nicméně oproti předchozímu kvartálu byly o 2 % vyšší a je již patrná stabilizace. Čistá úroková marže činila 1,91 % (2,01 % v 1Q23 a 2,17 % ve 2Q22). Růst úvěrového portfolia dále zpomaloval (+3 % r/r). Od začátku tohoto roku je patrný postupný nárůst prodejů nových hypoték. Banka ve 2Q prodala úvěry na bydlení v celkovém objemu 9,6 mld. Kč, což je o 51 % více než v 1Q. Klientské vklady pak byly nižší o 3 % r/r (+1,5 % q/q).

Růst provozních nákladů akceleroval na 12 %. Personální náklady byly vyšší o 11 %, k čemuž přispělo zvýšení mezd od dubna tohoto roku, administrativní náklady (+5 %) pak odráží vysokou inflaci. Banka dále zaúčtovala další příspěvek do fondu pojištění vkladů 111 mil. Kč poté, co v květnu ČNB dočasně zvýšila tento příspěvek v reakci na pád Sberbank CZ. Podíl nesplácených úvěrů opět mírně klesl na 2,1 % (2,2 % v 1Q). Rozpouštění rezerv v korporátním segmentu pak bylo již třetí čtvrtletí v řadě vyšší než tvorba nových opravných položek.

Celoroční výhled zaznamenal jen minimální změny. Management dále očekává růst úvěrového portfolia i klientských vkladů středním jednociferným tempem. Provozní výnosy by měly být mírně nižší oproti minulému roku, když vyšší jednociferný pokles úrokových výnosů bude jen částečně kompenzován přibližně 5% růstem výnosů z poplatků a vyššími výnosy z finančních operací. Provozní náklady by měly vzrůst vysokým jednociferným tempem (doposud o něco více jak 5 %) a rizikové náklady by měly být v rozmezí 0-10 b.b. (doposud pod dlouhodobě očekávanou standardní úrovní 30 b.b.).

Celkově hodnotíme zveřejněné informace neutrálně. Čistý zisk sice překonal odhady, nicméně provozní úroveň ani změny v celoročním výhledu výraznější překvapení nepřinesly. Konferenční hovor k výsledkům banka pořádá dnes od 14:00.

 

Kons.  IFRS (mil. Kč)2Q 20232Q 2022r/rOček. J&TKonsensus
Provozní výnosy9 1429 692-6%9 0489 144
  Čistý úrokový výnos6 4637 302-12%6 5086 542
  Poplatky & provize1 5341 4774%1 5101 567
  Ostatní prov. výnosy1 14491325%10301 035
Provozní náklady-4 086-3 65512%-4 075-3 989
Provozní zisk5 0566 037-16%4 9735 155
  Opravné položky467-284-0-308
Zisk před zdaněním5 5815 961-7%5 0284 906
Čistý zisk4 5254 807-6%4 0733 947

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.